Handlare och butiksanställda har väntat i många år på en lag som ska göra det möjligt att hindra oönskade besökare. I mars nästa år kan det bli verklighet. På fredagen lade regeringen fram ett sådant förslag.

– Personer som begår upprepade stölder eller hotar personal i en butik måste kunna portas. Anställda och ägare måste värnas, säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Ny på jobbet

7 saker du bör veta om tjänstledighet

Frågor om jobbet

Tillträdesförbud ska kunna utfärdas av åklagare för högst ett år i taget efter ansökan från handlaren eller polisen. Lagen gäller personer över 15 år.

Skydda medlemmar

Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde är positiv till regeringens förslag.

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

– Vi vill att våra medlemmar i butik ska skyddas från personer som trakasserar och hotar dem. Det är bra för rättssäkerheten att det är åklagare som fattar beslutet och inte handlaren själv, säger Krister Colde till Handelsnytt.

Per Geijer, säkerhetschef på branschorganisationen Svensk Handel är också nöjd.

– Jättebra att regeringen nu lägger fram ett förslag i denna fråga som vi och Handels och drivit i många år. Det behövs ett regelverk som skyddar personalen från personer som inte kan bete sig respektfullt i butik.

Utredaren tveksam

Många handlare har genom åren kritiserat polis och åklagare för att brottslighet i butik alltför sällan leder till åtal. Regeringens utredare som förberett lagförslaget var själv tveksam till om rättsväsendet skulle mäkta med att hantera tillträdesförbud i större omfattning.

Krister Colde på Handels tror att en ny lag ändå kan ha effekt.

– Det är bra att politikerna markerar att det går att hålla borta personer som hotar och begår brott i butiker. På sikt tror jag det kan leda till en tryggare arbetsmiljö för de anställda.

Regeringens lagförslag ska först granskas av juristerna i Lagrådet och sedan läggas fram för omröstning i riksdagen. Om förslaget godkänns kan den nya lagen börja gälla 1 mars 2021.

Förslag till Lag om tillträdesförbud i butiker

Lagen om tillträdesförbud i butiker gäller personer över 15 år.

En person över 15 år kan få tillträdesförbud om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott eller trakassera någon i butiken.

Tillträdesförbudet gäller för en viss tid, högst ett år. Det kan förlängas med ett år i taget.

Frågan prövas av åklagare efter skriftlig ansökan av butiken eller från polisen. Ärendet ska handläggas skyndsamt.

Den som drabbas av förbud kan begära att det prövas i tingsrätten.

Den som bryter mot tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen föreslås träda i kraft 1 mars 2021.

Regeringens förslag ska först granskas av jurister i Lagrådet. Därefter läggs den fram för omröstning i riksdagen.