När coronakrisen slog till i mitten av mars påverkades handeln omedelbart. Citygross i Växjö stormades av kunder som länsade hyllorna på toapapper och mjöl.

– Vi slet röven av oss för att få fram varor och sålde dubbelt så mycket som vanligt, minns Pernilla Sandberg som jobbar i butiken.

Förhandlingar sköts upp

Hon ingår i den förhandlingsdelegation som under våren höll på att förhandla fram ett nytt kollektivavtal till 1 april. Just när förhandlingarna skulle gå in i slutfasen kom beskedet att avtalsrörelsen skjuts upp och att det gamla kollektivavtalet skulle fortsätta att gälla till 31 oktober.

”Vi slet röven av oss för att få fram varor”, minns Pernilla Sandberg om pandemins hektiska inledning.

– Det var ganska väntat. Ingen hade lust att åka till Stockholm just då.

Sedan dess har livsmedelshandeln fortsatt att gå på högvarv.

– Särskilt vår e-handel har ökat kraftigt. Till och med cheferna på kontoret har fått hjälpa till att plocka kassar, säger Pernilla Sandberg.

Förhandlingar nystartas efter pandemipaus

Nya kollektivavtal för handeln och många andra branscher skulle ha börjat gälla 1 april i år.

När coronakrisen blev akut i mars kom fack och arbetsgivare överens om att ta paus i förhandlingarna och förlänga de gamla avtalen till 31 oktober.

Den 5 oktober återupptas avtalsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel.

1 november ska nya kollektivavtal börja gälla.

Inför att förhandlingarna återupptas har flera arbetskamrater frågat Pernilla om de kommer att få retroaktiva löneökningar från april.

– Många förväntar sig det efter att vi slitit hårt och sålt bra. Vi har kallats ”samhällsviktiga” och riskerat att bli smittade samtidigt som andra har kunnat jobba hemifrån.

Två kilometer från Citygross är bilden en annan. I centrala Växjö gapar allt fler butikslokaler tomma. Till årsskiftet stänger även Bik Bok på Storgatan, där Nathalie El-Azzi jobbat i nio år.

”Det känns i hjärtat” säger Nathalie El-Azzi. Butiken där hon jobbar läggs ner och tre kollegor tvingas sluta.

– Det känns i hjärtat, butiken är min bebis! Själv får jag flytta till butiken i gallerian Grand Samarkand där jag till och med får fler arbetstimmar. Men två arbetskamrater tvingas sluta, säger hon.

Som många klädbutiker har Bik Bok drabbats av minskande försäljning under coronakrisen. Korttidspermitteringar och timneddragningar har inte räckt för att båda Växjöbutikerna ska leva vidare.

– Konkurrensen från näthandeln är jättetuff. Växjö växer, men centrala stan dör ut när folk inte handlar i butikerna, säger Nathalie El-Azzi.

Staten måste stötta

Retroaktiv löneökning för tiden från mars till oktober kan bli tuff för modehandeln, inser hon.

– Då måste staten gå in med stöd, annars tvingas ännu fler att lägga ner.

Själv hoppas hon att det nya kollektivavtalet ska ge mer ledighet och bättre pension.

– De unga tänker inte på det, men för oss lite äldre är det viktigt.

Detta kräver Handels i avtalsrörelsen 2020

Löneökningar med 825 kronor per månad och heltidsanställd.

Avtalens minimilöner höjs lika mycket.

Tryggare jobb – bland annat ska det krävas sakliga skäl för tidsbegränsade anställningar. Allmän visstid ska inte användas.

Avsättningen till avtalspension ska redovisas på lönespecifikationen.

Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Utöka arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

Utöka ob-ersättningen.

.

Arbetsgivarna Svensk Handel kräver:

Återhållsamma löneökningar.
Ingångslönerna ska inte höjas alls.
Omvandla ob-ersättning till vanlig lön.