Kraschen i las-förhandlingarna natten till 1 oktober kan göra en ovanligt komplicerad avtalsrörelse ännu knepigare. Fack och arbetsgivare misslyckades med att enas om regler som kunde ha gett större trygghet för dem som i dag är anställda på allmän visstid eller riskerar att få sin arbetstid hyvlad. När förhandlingarna om nya kollektivavtal nu återupptas dammar Handels av krav på tryggare jobb för anställda i butiker och lager. Arbetsgivarna i Svensk Handel lyfter in sina krav på ökad flexibilitet.

Kanske har handelns parter lättare att hitta kompromisser för den egna branschen än LO, PTK och Svenskt Näringsliv hade att sy ihop ett huvudavtal för en stor del av arbetsmarknaden.

Stora utmaningar

Men utmaningarna är stora. Långtgående uppgörelser förutsätter förtroendefulla relationer mellan förhandlare som känner varandra väl. Vid handelns förhandlingsbord har både fack och arbetsgivare bytt folk sedan i våras.

Och ingenting får kosta något, låter det som på Svensk Handels nya förhandlingschef Ola Axelsson.

Visst är det tufft för många företag. Visst har tusentals anställda permitterats eller sagts upp, och visst sker en snabb strukturomvandling där butiker försvinner och e-handeln ökar. Men livsmedel, byggvaror och elektronik slår säljrekord, och även den problemtyngda modehandeln har repat sig efter vårens akuta coronakris. Löneökningar som ger människor mer pengar att shoppa för borde vara vad många handlare hoppas på.

Nytt ob-tillägg?

Hur ska man då lyckas sluta ett nytt kollektivavtal som passar i handelns skilda världar? Att olönsamma företag slås ut får man i någon mån räkna med. Facket skulle dock kunna lägga extra krut på ett avtalskrav som kostar mer för de mest lönsamma: ett nytt ob-tillägg på tidiga morgnar skulle främst bli aktuellt i stora dagligvarubutiker. De har råd.