Handels strejkvarsel omfattar drygt 5 000 anställda i butiker och lager över hela landet. Strejken bryter ut fredag den 13 november om inte parterna har kommit överens innan dess.

Fack och arbetsgivare i handeln har inte kunnat enas om nya kollektivavtal, trots att industrin i söndags presenterade en uppgörelse som ska vara vägledande för andra branscher.

– Våra förhandlingar föll på frågan om lönerna, säger Linda Palmetzhofer.

Industrins avtal är värt 5,4 procent på 29 månader. Facken inom industrin uppger att avtalet innehåller en låglönesatsning som innebär att branscher och arbetsplatser där anställda har månadslön under 26 100 kronor ska få högre löneökningar i procent. Detta skulle framför allt gynna butiksanställda. Men det Svensk Handel har erbjudit uppfyller enligt Handels inte kraven i låglönesatsningen. Framför allt är parterna oense om avtalens minimilöner.

– Frågan om minimilöner är oerhört viktig för vår bransch där personalomsättningen är stor och många har lön som ligger nära minimilönen. Höjer vi inte den tillräckligt mycket är det förödande för branschen, säger Linda Palmetzhofer.

I frågan om låglönesatsning backas Handels upp av elva andra LO-förbund som har lovat att stötta varandra för att få igenom avtalskraven.

En annan viktig fråga för Handels gäller trygga jobb.

– Vår bransch är otrygg i och med att många har korta visstidsanställningar. Vårt krav är att det ska krävas objektiva skäl för att anställda på visstid.

Kravet gäller detaljhandelsavtalet för butiksanställda. I lager- och e-handelsavtalet finns redan en liknande skrivning.

Handels har på onsdagsmorgonen lämnat sitt strejkvarsel till Svensk Handel. Samtidigt informeras Medlingsinstitutet. De utser medlare som ska försöka hjälpa parterna att komma överens före 13 november. Om de misslyckas bryter strejken ut.

Listan över strejkvarslade arbetsplatser finns här.