Deadline närmar sig för medlarna i konflikten mellan Handels och Svensk Handel, Gunilla Runnquist och Robert Schön. Gunilla Runnqvist uppger i sms till Handelsnytt på torsdag förmiddag att de kommer att ge parterna en hemställan, det vill säga ett bud. Parterna ska svara under dagen.

Konflikten handlar främst om den låglönesatsning som facket krävt utöver ”märket” på 5,4 procent över 29 månader. Arbetsgivarna vill att samtliga kostnader ska rymmas inom 5,4 procent.

Gunilla Runnquist svarar inte på frågan om budet är ett slutbud som parterna måste säga ja eller nej till, eller om det finns chans att förhandla vidare.

Bosse Andersson, informationsansvarig på Medlingsinstitutet, har inte insyn i just denna medling, men berättar hur processen brukar se ut.

– Ofta lägger medlarna ett första bud som arbetsgivarsidan kan acceptera, men facket säger nej till. Därefter kommer ett slutbud som parterna måste säga ja eller nej till, säger Bosse Andersson.

Ett absolut slutbud kan därför dröja till kvällen eller i värsta fall natten mot fredag. Huvudsaken är att fack och arbetsgivare svarar före klockan 10 på fredag. 

Om parterna då fortfarande inte är överens om nya kollektivavtal bryter strejk ut på 22 arbetsplatser med 5 000 anställda.

Om strejken bryter ut brukar medlarna ta ett steg tillbaka.

– De brukar säga att de står till parternas förfogande och låta tid gå så det hinner lugna ner sig. När någon av parterna är beredd att göra en positionsförflyttning kan medlingen fortsätta, säger Bosse Andersson.