– Men vi vill förmedla att vi haft en nära dialog med medarbetaren efter den här händelsen och erbjudit stöd och uppföljning, skriver hon via mejl.

Vi vill förmedla att vi haft en nära dialog med medarbetaren efter den här händelsen och erbjudit stöd och uppföljning

Eva Jarl, presschef på Hemköp.

Vad gäller butiken lyfter Hemköp fram en handlingsplan, där man bland annat intervjuat all personal och infört en ny mötesstruktur.

– Informationen jag har fått är att arbetsmiljön numera upplevs som mycket bättre. Medarbetarna känner sig mer involverade och delaktiga i de beslut som fattas.

Att 45 av 60 slutat de senaste åren är inget konstigt, skriver hon vidare. Det handlar om naturliga avgångar, till exempel på grund av studier.

”Inget vi känner igen oss i”

Exemplen där anställda pressats jobba vidare trots allvarliga sjukfall är inte korrekta. Detsamma gäller kritiken om att personal som säger ifrån får sämre scheman för att de ska sluta.

– Det är inget vi känner igen oss i. Självklart finns det inget tvång att arbeta vid sjukdom i denna eller någon Hemköpsbutik.

Hemköp förnekar även uppgiften att man enbart stöttat butikschefen på grund av ekonomin.