”Låglönefajten” kallade Handels striden mot arbetsgivarna. Industrins anställda hade fått ökningar av löner och pension på totalt 5,4 procent – med en särskild profil som innebar större höjningar där det finns anställda med månadslöner under 26 100 kr. Åtta av tio butiksanställda låg under den gränsen, så Handels hade mycket att vinna på att få igenom samma satsning i sina kollektivavtal. Svensk Handel vägrade gå med något som kostade mer än ”märket” 5,4 procent. Den 4 november varslade Handels om strejk i butiker och lager för att få igenom sina krav.

Så mycket höjs lönerna i butiker, lager och e-handel

1 november 2020: 774 kr/mån
1 april 2022: 580 kr/mån
Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (619 kr resp 464 kr). Resten fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen.
Minimilönerna höjs med 90 procent av utgående löner (696 kr resp 522 kr).

De två medlare som kallades in för att hjälpa till att lösa tvisten gjorde klart från början: de kan inte medverka till avtal som är dyrare än ”märket”. Om låglönesatsningen ska med så måste andra kostnader minska. Medlarna föreslog att avtalens minimilöner skulle öka med 90 procent av utgående löner – i stället för 100 procent som Handels krävt. Det innebär en höjning med 1 218 kronor. Facket och arbetsgivarna accepterade, och dagen innan strejken skulle ha brutit ut kunde nya kollektivavtal skrivas under.

Utgående lön: Den lön man har före löneökningen.
Minimilön: Den lägsta lön en anställd kan ha enligt kollektivavtalet.

Handels ordförande Linda Palmetzhofer var nöjd med låglönesatsningen och berömde alla som visat kämpaglöd i samband med strejkvarslet.

– Massor av medlemmar och förtroendevalda är villiga att stå upp för det som är viktigt, sa hon.

Svensk Handels vd Karin Johansson var lättad att slippa strejk och ville dämpa känslorna efter att facket anklagat arbetsgivare för att ha uppmanat till strejkbryteri.

– Jag hoppas vi ska kunna läka relationerna.

Bättre pension – för dig som är ung

Åldern för att tjäna in avtalspension sänks från dagens 25 år 
– från 1 januari 2021 till 24 år, 
– från 1 januari 2022 till 23 år, 
– från 1 januari 2023 till 22 år. 
Avsättningen ska redovisas på lönespecifikationerna.

Många Handelsmedlemmar hade hoppats få retroaktiv löneökning från april i år då de gamla avtalen egentligen löpte ut. Så blev det nu inte, vare sig i industrin eller handeln. Facket pekar dock på att de nya avtalen innehåller störst löneökningar i början av perioden, vilket kan ses som en liten kompensation för de sju månadernas fördröjning. 

Eftersom Handels avtal anger löneökningar i kronor och inte i procent, så får de som har lägre lön från början en större procentuell höjning. Den som haft genomsnittslönen för butiksanställda, 25 448 kr/mån, får en höjning på 5,84 procent. En liten del av löneutrymmet går till ökad avtalspension för yngre anställda.

Minimilöner detaljhandel (butiker)

1 nov 2020 – 31 mar 2022

Månadslön   Timlön 
16 år             14 403           86,77 
17 år             14 813           89,23 
18 år             22 191           133,68 
19 år             22 511           135,61 

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana om 
1 år                23 095           139,13 
2 år                23 431           141,15 
3 år                24 721           148,92 

Minimilöner lageroch e-handel (timlön)

1 nov 2020 – 31 mar 2022
16 år                 91,75 
17 år                 97,75 
18 år               145,26            
19 år               145,61            
20 år               146,51            
+ 6 mån         147,41