Handels krav på begränsning av visstidsanställningar kom in sent i förhandlingarna. Problemet fick inte sin lösning i det nya avtalet, men några små steg framåt har ändå tagits. Frågan om visstid ska behandlas tydligare i den bemanningsplanering som fack och företag samråder om varje år. En bra chans att påverka, tycker Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

– Det är upp till oss att lyfta förekomsten av allmän visstid i varje bemanningsplanering.

I de riktlinjer som nu skrivs in i kollektivavtalet slås fast att parternas ambition är att minska nyttjandet av allmän visstid. Men hur vanligt är det? Det ska en arbetsgrupp ta reda på fram till augusti nästa år. 

I frågan om ob-tillägg står Handels och Svensk Handel om möjligt ännu längre ifrån varandra. Facket vill utöka ob-tilläggen på helgaftnar och tidiga morgnar, medan arbetsgivarna har föreslagit en modell som omvandlar ob-ersättning till vanlig lön. I en gemensam arbetsgrupp ska de titta på hur systemet kan utvecklas – utan att den totala ersättningen till de anställda minskas. Går det till exempel att omvandla ob-tillägg till ledighet? Planen är att testa en ny modell i praktiken under avtalsperioden.

Med tanke på hur ivrigt Handels medlemmar brukar slå vakt om ob-tilläggen kan man undra hur lätt det är att enas om väsentliga förändringar?

– Vi ska i alla fall diskutera igenom frågan ordentligt, säger Linda Palmetzhofer.

En tredje arbetsgrupp har ett på pappret lättare uppdrag: att öka kunskaperna om ett bra arbetsmiljöarbete. Det handlar om hur företag kan arbeta med friskvård och hantera ohälsa. Sexuella trakasserier från kunder står också på agendan. Gruppen ska hålla koll på en statlig utredning om frågan. Ämnet blir också tema på en arbetsmiljökonferens för chefer och skyddsombud som ska hållas nästa år.