Handlare och butiksanställda har väntat i många år på en lag som ska göra det möjligt att hindra oönskade besökare. 

– Vi vill att våra medlemmar i butik ska skyddas från personer som trakasserar och hotar dem, sa Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde, till Handelsnytt när regeringens förslag kom.

Tillträdesförbud ska kunna utfärdas av åklagare för högst ett år i taget efter ansökan från handlaren eller polisen. Lagen gäller personer över 15 år.

”Efterlängtat”

– Tillträdesförbudet är efterlängtat bland våra medlemmar runt om i landet. Trots att de som stjäl och är våldsamma i våra butiker ofta är väl kända personer har det saknats laglig rätt att förbjuda dem från att komma tillbaka. Med dagens beslut blir det ändring på det, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Svensk Handels Trygghetsbarometer har i flera mätningar visat att stölder och hotfullt beteende är vardag för många butiksägare. Under 2020 drabbades i genomsnitt var tredje butik av en stöld den senaste veckan. Nästan var femte butik råkade den senaste månaden ut för hotfullt beteende från en besökare eller kund.

Lagen om tillträdesförbud

Lagen om tillträdesförbud i butiker gäller personer över 15 år.

En person över 15 år kan få tillträdesförbud om det finns risk för att han eller hon kommer att begå brott eller trakassera någon i butiken.

Tillträdesförbudet gäller för en viss tid, högst ett år. Det kan förlängas med ett år i taget.

Frågan prövas av åklagare efter skriftlig ansökan av butiken eller från polisen. Ärendet ska handläggas skyndsamt.

Den som drabbas av förbud kan begära att det prövas i tingsrätten.

Den som bryter mot tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagen träder i kraft 1 mars 2021.