Handels förbundsstyrelse (FS) väljs under första delen av Handels kongress, som hålls digitalt 5–6 maj. Först väljs FS verkställande utskott (VU), det vill säga förbundets tre ordförande. Här väntas ingen dramatik. Linda Palmetzhofer och Elisabeth Brandt Ygeman är de enda kandidaterna till ordförande respektive förste vice. Andre vice ordförande kommer att bli Martin Nyberg. Sedan valberedningen föreslog honom har alla övriga kandidater tackat nej till att ställa upp i valet.

Fem utmanare

Desto mer spännande kan det bli i valet av övriga ledamöter i FS. Utöver de nio som valberedningen föreslår finns fem andra nominerade kandidater (se faktaruta).

En av dem är Pernilla Sandberg, som jobbar på Citygross i Växjö.

– Jag har stöd av min avdelning och en del andra runt omkring. Jag lärde känna många när jag deltog i förhandlingsdelegationen i senaste avtalsrörelsen, säger Pernilla Sandberg.

Varför ska ombuden rösta på dig?

– Jag har drivet och vill utvecklas och jag är en som agerar i stället för att sitta och klaga.

Ingen tjänsteman

Alla kandidater som valberedningen föreslår är anställda i handelsföretag. Ingen representerar gruppen tjänstemän i folkrörelsen. Det är en brist, anser Mats Panther på Hyresgästföreningen i Helsingborg, som hoppas bli invald i förbundsstyrelsen.

– Tjänstemännens fackliga frågor är andra än de som är viktiga för anställda i butiker och lager. Jag kan bidra med värdefulla perspektiv från andra typer av organisationer, säger Mats Panther.

Många från Coop

Om tjänstemän riskerar att bli underrepresenterade i styrelsen gäller det motsatta för anställda i Coop. Valberedningen föreslår tre Coopanställda i styrelsen, och ytterligare två är valbara kandidater: Kent Jansson och Cristina Vezeteu. 

Mats Hedgren som är sammankallande i valberedningen hoppas att kongressen ska rösta enligt deras förslag.

– Vi har försökt skapa balans mellan män och kvinnor och mellan olika branscher, säger Mats Hedgren.

Det blir kongressens 295 ombud som slutligen avgör vilka som ska sitta i Handels förbundsstyrelse. Den 6 maj får vi veta hur det går.

Dessa konkurrerar om plats i Handels förbundsstyrelse

Valberedningens förslag:
Melinda Hedström, 54 år, Kappahl Skellefteå (omval)
Tommie Hägg, 53 år, Heléns Rör Halmstad (omval)
Elin Westerberg, 35 år, Stora Coop Malmö (omval)
Andreas Samuelsson, 33 år, Coop Färskvaruterminal Västerås (omval)
Rasmus Tallén, 52 år, Martin & Servera Stockholm (omval)
Erica Björkman Lejon, 41 år, Stora Coop Luleå (nyval)
Henric Engström, 42 år, Beijer Bygg Uppsala (nyval)
Sara Fernlund, 31 år, Ikea Borlänge (nyval)
Beatrix Marquez Lago, 28 år, Dagab Göteborg (nyval)

Övriga kandidater:
Kent Jansson, 47 år, Stora Coop Karlstad
Per Lilja, 56 år, K-rauta Örebro
Mats Panther, 56 år, Hyresgästföreningen Helsingborg
Pernilla Sandberg, 36 år, City Gross Växjö 
Cristina Vezeteu, 32 år, Coop Göteborg