Förflyttningen

Anställda: Att med handkraft dra alla varor från ett varuband till ett annat är slitsamt och ger värk i armar och axlar. Det går inte att, som på en traditionell kassa, använda fotpedaler för att mata fram varorna.

Ica: Inmatningsbandet slutar bara fem centimeter längre från rullvågen jämfört med en vanlig kassa. Lyft inte varorna, dutta bara in dem på rullvågen. Precis som på en vanlig kassa kan man välja bandvåg i stället för rullvåg. En sådan kan styras med fotpedaler.

Arbetsställningen

Anställda: Det är svårt att arbeta sittande i kassan. Flera anställda uppger att de måste stå upp för att få tillräcklig rörlighet, vilket är tröttande.

Ica: Kassan är anpassad för både sittande och stående arbete, många gillar att sitta också. Stolen kan vikas in under disken när man vill stå. En gummimatta gör ståendet skonsammare.

Äggen

Anställda: När kassören ska lägga undan ömtåliga varor som bröd och ägg måste hen vrida sig i en onaturlig vinkel mot det utgående varubandet snett bakom ryggen.

Ica: Gör inte så. Det finns en avlastningshylla på disken placerad över utmatningsbandet för just ömtåliga varor.

Splittringen

Anställda: Det är stressande att hålla överblick på självutcheckning samtidigt som man betjänar en kund i den egna kassan. Kassören ska kolla en Ipad där röda lampor lyser när självskanningen kräver uppmärksamhet i form av ålderskontroll eller avstämning. Flera lampor kan lysa samtidigt. I vissa butiker gör kassans placering att kassören måste vrida sig och titta åt sidan för att se självutcheckningszonen.

Ica: När det är många kunder i självutcheckningszonen behöver minst en person vara stationerad på golvet där. Det är bara när kundtrycket är lägre som självutcheckningen sköts från Z-kassan.

Nålsögat

Anställda: Metallbågen över utgående varuband är för liten – stora förpackningar med till exempel hushållspapper fastnar i bågen, så kassören tvingas vända sig om och stuva om varorna.

Ica: Extra stora förpackningar bör inte gå via varubandet och skannern. Förse dem i stället med PLU-kod som kassören knappar in.

Varubergen

Anställda: Utgående kassaband är för kort – när någon storhandlat får inte alla varor plats. 

Ica: Både inmatnings- och utmaningsband finns i olika längder. Handlaren bör tänka igenom på förhand hur långa de behöver vara. 

Ögonen i nacken

Anställda: Kunderna som packar sina varor står bakom ryggen på kassören. För att ha koll på dem behöver man vrida på kroppen och vända sig om.

Ica: Z-kassan är utrustad med backspegel. Titta i den i stället.