Henrik Wahlsten är checkout-ansvarig på Ica Sverige och har varit med och utvecklat de nya Z-kassorna. Syftet är att skapa ett flexibelt arbetssätt där kassören kommer närmare kunderna i självservicezonen.

Henrik Wahlsten framhåller att kassan har provats ut i nära samarbete med personal i en Icabutik och därefter modifierats för att ge bästa ergonomi.

– Vi har följt Arbetsmiljöverkets riktlinjer för ergonomi vid kassaarbete. De flesta reaktioner vi får från användarna är positiva, säger Henrik Wahlsten.

Nytt arbetssätt

Ändå har han förståelse för att det kan bli problem i början.

– Z-kassan innebär ett helt nytt arbetssätt. Jag har stor ödmjukhet och respekt för att det tar tid att få med sig alla medarbetare på förändringsresan. Det är en stor utmaning.

Det är viktigt att alla som ska arbeta i Z-kassan får utbildning i hur kassan och det nya arbetssättet fungerar, betonar Henrik Wahlsten.

Växla uppgift

Som vid allt monotont arbete ska man inte hålla på för långa stunder i taget, utan växla med andra arbetsuppgifter.

– Ett syfte med Z-kassan är ju att driva mer trafik till vår självservice. Det minskar det monotona kassaarbetet och förbättrar arbetsmiljön för våra kassörer.

I grafiken bemöter Henrik Wahlsten kritiken från butiksanställda mot Z-kassan punkt för punkt.