Sedan sommaren 2020 har omkring 40 Icabutiker utrustats med en ny sorts kassadisk som kallas Z-kassa. Här sitter inte kassören som i en traditionell kassa vid sidan om ett rakt varuband där alla varor passerar förbi. 

Z-kassans form liknar i stället bokstaven Z. Kassören sitter eller står vänd rakt mot kunden vid ”tvärslån” i zätaformen. Där måste kassören för hand mata alla varor från det inkommande varubandet på en sida, över rullvågen och förbi skannern, till det utgående varubandet på andra sidan, där varorna försvinner bakom ryggen på kassören (se bild).

Syftet med nyordningen är enligt Ica främst att skapa bättre kontakt med självutchecknings­zonen. Kassören ska kunna lämna sin plats vid kassan för att hjälpa kunder vid självutcheckningen.

”Tre av fyra är missnöjda”

Butiksanställda som Handelsnytt talat med vittnar dock om en rad allvarliga problem med att arbeta i Z-kassa (se grafik).

– Tre av fyra som jobbar i kassan är missnöjda. Många tycker att arbetsställningen är oergonomisk, att man tvingas jobba stående och vrida sig mycket, säger Alexander Müller, skyddsombud på Ica Kvantum i Örnsköldsvik som har en Z-kassa sedan i våras.

Alexander Müller, skyddsombud.

Han har påtalat problemen för arbetsgivaren. Det regionala skyddsombudet från Handels i Sundsvall ska besöka butiken för att se hur man ska gå vidare.

– Vi vill få hit någon som visar hur man ska arbeta i kassan, säger Alexander Müller.

Värk och stress

En anställd i en annan Icabutik i norra Sverige är starkt kritisk till Z-kassan.

– Nästan ingen gillar den. Jag får ont så jag mår illa av att dra varor från ena kassabandet till det andra. Det är stressande och man känner sig otrevlig mot kunden när man måste splittra sin uppmärksamhet mot självutcheckningen. Vi har satt en gräns på max en timme i taget i Z-kassan för att det är så påfrestande att jobba där, säger den anställda som vill vara anonym.

Enligt henne har inget skyddsombud deltagit i någon risk- och konsekvensanalys i den aktuella butiken innan Z-kassan beställdes.  

Gör riskanalys

Att göra en risk- och konsekvensanalys är mycket viktigt före förändringar som att införa ny utrustning, betonar Kersti Lorén som är handläggare i ergonomifrågor på Arbetsmiljöverket.

– Riskbedömningen ska sedan följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Blev det som man tänkt sig? Om man får problem ska man lyfta det med sin arbetsledare, säger Kersti Lorén.

När Arbetsmiljöverket i januari 2020 gjorde en inspektion i den Icabutik i Linköping där Z-kassan provades ut fann verket flera brister. Arbetsgivaren hade inte bedömt riskerna i belastningsergonomin, och den nya kassans placering gjorde att en potentiell rånare skulle kunna smyga sig på kassören bakifrån. Butiken åtgärdade bristerna.

Fakta: Z-kassor

Z-kassor har utvecklats på initiativ av Ica i samarbete med butiksinredningsföretaget Itab.

Kassadiskarna började levereras 2020 och finns idag i cirka 40 Icabutiker. Många fler är på väg att installera dem.

Itab säljer dem i dag även till andra butiksföretag.

Huvudsyftet med Z-kassan är att kassören därifrån ska kunna överblicka självservicezonen och vid behov hjälpa kunder där.