Det beskrevs som ett strypgrepp när en manlig anställd på Icas lager i Helsingborg i oktober 2020 höll fast en kvinnlig kollega på arbetsplatsen. Händelsen filmades av en övervakningskamera. Mannen polisanmäldes och blev senare åtalad för misshandel. Arbetsgivaren ansåg att även två andra män var delaktiga i att kvinnan blivit utsatt. Ica ville att alla tre skulle lämna sina anställningar.

Mannen som polisanmälts och en av hans kollegor valde att sluta frivilligt. Den tredje mannen ville vara kvar på sitt jobb och sa därför nej till arbetsgivarens erbjudande. Då blev han avskedad.

600 000 kronor

Helt utan grund, ansåg Handels som i januari i år stämde Ica i Arbetsdomstolen. Facket krävde att avskedandet skulle förklaras ogiltigt och att lagerarbetaren skulle få 200 000 kronor i skadestånd plus utebliven lön. Totalt rör det sig i dag om över 600 000 kronor.

Arbetsgivaren har för Arbetsdomstolen hävdat att mannen uppmuntrat våld i stället för att ingripa och att han ljugit när han fått frågor om händelsen.

Facket pekar på att det länge rått en tuff jargong mellan arbetskamraterna och att mannen uppfattade händelsen som ett skojbråk. Han har inte medvetet försvårat utredningen.

Friad från brott

I oktober i år inträffade något som sätter händelsen i ett delvis annat ljus. Då kom Helsingborgs tingsrätts dom i misshandelsmålet mot den man som hållit fast kvinnan. Tingsrätten friar mannen. Det han gjorde mot kvinnan var enligt domstolen inte ett brott – vare sig misshandel eller ofredande. I domen, som för övrigt har överklagats, hänvisar tingsrätten till att händelsen inte lett till smärta eller fysiska skador hos kvinnan. Den omvittnat tuffa jargong som länge rått mellan arbetskamraterna har också betydelse för hur händelsen uppfattas.

Rätt att avskeda?

Om fasthållningen i sig inte var ett brott – var det ändå rätt av Ica att avskeda arbetskamraten som stod bredvid när det hände?

Det ska Arbetsdomstolen nu avgöra. Huvudförhandling inleds på onsdag den 10 november – om inte parterna förlikas, det vill säga gör upp i godo, i sista stund.

Fyra fall i år

Målet är ett av fyra fall där Handels under 2021 stämt Ica för att utan grund ha avskedat lagerarbetare. Två av fallen har gjorts upp mellan Ica och Handels innan de gått till domstolsförhandling. I ett tredje fall träffades en förlikning i samband med förberedande muntlig förhandling i Arbetsdomstolen.

Innehållet i en sådan uppgörelse är som regel hemligt. Oftast innebär den att personen får en summa pengar, men inte jobbet tillbaka.

Fakta: Avskedande och uppsägning

En anställd som har misskött sig på jobbet kan bli avskedad eller uppsagd. Detta regleras i lagen om anställningsskydd (las).

Avskedande får ske om den anställde misskött sig grovt, till exempel genom stöld, misshandel eller andra brott. Det gäller framför allt brottslighet som har koppling till jobbet. Vid avskedande får man lämna arbetsplatsen omedelbart och har inte rätt till uppsägningslön. Man blir också avstängd från a-kassan under 45 dagar.

Vid mindre allvarlig misskötsamhet kan den anställde bli uppsagd av personliga skäl. Då har man rätt till lön under uppsägningstiden. Uppsägning ska ha saklig grund.

Den som anser sig ha avskedats eller sagts upp felaktigt kan begära att beslutet ogiltigförklaras. Om en domstol förklarar uppsägningen eller avskedandet ogiltigt har den anställde rätt till skadestånd.

Om arbetsgivaren vägrar låta den anställde komma tillbaka till jobbet måste hen betala skadestånd på mellan 16 och 32 månadslöner beroende på anställningstid.

Många fall löses genom förlikning, det vill säga en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren innan tvisten gått till huvudförhandling i domstolen. Det brukar innebära att den anställde får en summa pengar av arbetsgivaren.