Bakom strejkerna och protesterna står den globala fackliga federationen Uni Global Union tillsammans med över 70 fackförbund. Backar gör även välkända organisationer som Greenpeace och Oxfam.

Globala protester och strejker

Kampanjen, som går under namnet Make Amazon Pay, startades förra året och har nu vuxit i omfång. Bland de 20 länder där strejker och protester anordnas återfinns Tyskland, Irland, Italien, Indien, Bangladesh, USA, Brasilien, Argentina och Sydafrika.

I det sistnämnda landet planerar Amazon att öppna ett nytt huvudkontor i huvudstaden Kapstaden – någon som upprört landets ursprungsbefolkning.

Handels: ”Vi bygger breda allianser”

Enlig Handels internationella ombudsman Josefin Lundmark, har kampen för vettiga villkor trappats upp gentemot Amazon.

Det är hoppingivande att se hur kampanjen har vuxit år för år och nu är större än någonsin.

Josefin Lundmark, internationell ombudsman på Handels.

– Det är hoppingivande att se hur kampanjen har vuxit år för år och nu är större än någonsin. Organiseringsarbetet och kampen för kollektivavtal har intensifierats på många arbetsplatser, men vi bygger också en bred allians med andra aktörer. Det är viktigt för att möta de utmaningar som Amazons affärsmodell innebär, säger hon till Handelsnytt.

Protesterna fokuserar på Amazons roll i den globala ekonomin. Huvudkraven är att Amazonanställda ska få rätt att gå med i fackförbund, att övervakningen av anställda ska upphöra, att övertid och ob-ersättning införs, samt att företaget ska betala rättvis skatt och ta ansvar för sin stora klimatpåverkan.

Fackliga framgångar på Amazon

Amazon är välkänt för sin antifackliga hållning, som bland annat inkluderat spioneri av anställda och utbildningsfilmer för chefer kring hur man upptäcker organisering.

Den senaste tiden har dock facken rönt vissa framgångar, bland annat i Italien. I september tecknade Amazon Italia ett ramavtal med Italienska fackförbund där man förband sig att diskutera med arbetstagarorganisationerna inför bland annat nyetableringar och arbetsplatsutbildningar.

Även i Sverige kan man i någon mån tala om en facklig framgång. Amazon-lagret i Eskilstuna drivs av Kuehne Nagel, vilka har kollektivavtal. Det är för första gången någonsin det finns ett kollektivavtal på ett Amazonägt lager.