– Det här kom som en chock! Men de har valt rätt personer för det här stipendiet. Vi har slitit och kämpat för att få igenom bättre scheman så den här uppmärksamheten betyder mycket för oss. Vi vill att alla andra som har problem på jobbet ska ta efter oss, säger Walla Deeno, skyddsombud på Zara i Helsingborg.

Det är Handels som delar ut i stipendiet i Kenth Petterssons minne för bra insatser i arbetsmiljöfrågor för handelsanställda. Han var ordförande för Handels 1991-1999 och sedan generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Ska göra något kul tillsammans

– Det är superkul verkligen! Det här stipendiet gör att vi bli ännu mer motiverade att fortsätta jobba fackligt för kollegorna, säger Mirela Velagic, klubbordförande på Zara i Helsingborg.

Stipendiet är på 15 000 kronor.

– Pengarna ska gå till medlemmarna i klubben. Planen är att hitta på någon kul aktivitet som vi kan göra tillsammans. Det är tack vare dem vi lyckats driva de här frågorna, säger Walla Deeno.

Forskare får 60 000 kronor

Det delas ut ytterligare ett stipendium i Kenth Petterssons minne. Forskarna Rebecka Arman, Nanna Gillberg och Maria Norbäck på Göteborgs universitet får dela på 60 000 kronor för derasforskning som visar hur flexibel bemanning i handeln påverkar arbetsmiljön negativt.

Stipendierna kommer att överlämnas under en ceremoni vid Handels kongress i januari.

Motiveringarna

Motiveringen till Zara-klubbens stipendium:

Fackklubben på Zara i Helsingborg ”För att de i sitt fackliga arbete tagit kamp mot bristande bemanningsplanering, orimliga scheman och genom sin anmälan bidragit till att Arbetsmiljöverket fått upp ögonen för ett omfattande psykosocialt arbetsmiljöproblem för anställda inom handeln. Brister i bemanningsplanering är det arbetsmiljöproblem som återkommande rankas högst av Handels skyddsombud. Genom att systematiskt arbeta för att anställda ska kunna ha drägliga villkor har man visat på att motstånd mot försämringar lönar sig. Fackklubbens outtröttliga arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats inom detaljhandeln gör den till en välförtjänt mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”

Motiveringen till forskarnas stipendium:

”För sin forskning om hur flexibel bemanning påverkar handelsanställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt hur det långsiktigt riskerar att skapa oattraktiva arbetsplatser i handeln. Genom sina studier av flexibilitet i bemanning och schemaläggning har forskarna synliggjort hur alltmer slimmade arbetsorganisationer påverkar arbetsmiljön negativt och riskerar att inverka på anställdas hälsa. Den lägre personaltätheten och ett mer utbrett ensamarbete leder minskad samhörighet, vilket kan påverka den framtida personalförsörjningen negativt. Kombinationen av arbetsmiljö- och detaljhandelsforskning som fokuserar på handelsanställdas villkor gör forskarna till värdiga mottagare av ett stipendium instiftat till Kenth Petterssons minne.”