Arbetsmiljöverket har kontrollerat hur arbetsgivare arbetar med att minska smittorisken av covid-19 för anställda. Granskningen gjordes under 2021 då pandemin härjat i ett års tid.

Runt 3 000 arbetsplatser – varav 600 i handeln – har undersökts. I handeln brast nära hälften, 45 procent, av arbetsgivarna i sin hantering. Fokus var ofta kunden. Inte anställda.

– Kunskap om att smitta är en arbetsmiljörisk, som behöver hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, var i början av våra inspektioner låg. Kraven som Arbetsmiljöverket ställt har handlat om att förebygga och motverka smittrisken för anställda och att arbeta systematiskt med detta. Generellt sett har fokus i handeln varit på kunden när det gäller att minska smittspridningen, säger Malin Cato projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Fortfarande viktigt att bedöma riskerna

De allra flesta arbetsgivarna har nu åtgärdat kraven. Endast tre, varav en i handeln, har fått ett föreläggande om vite av Arbetsmiljöverket.

I dag, 2022, är de flesta restriktionerna kring covid borta. Men det är fortfarande viktigt att göra riskbedömningar av smittspridning på arbetsplatser, menar Malin Cato.

– Det gäller att inte slappna av, utan att fortsätta hantera smittan som en risk i arbetsmiljön. Det kan minska även andra smittor, som kan spridas på arbetsplatser och göra många sjuka, till exempel influensan eller vinterkräksjukan, säger hon.

Om undersökningen:

  • Drygt 600 butiker – främst inom bygghandeln – inspekterades under 2021.
  • 45 procent av dem brast i sin hantering och Arbetsmiljöverket ställde krav på att bristerna skulle åtgärdas.
  • Totalt gjordes runt 3 000 inspektioner inom bland annat restaurang och butik. Vård och omsorg eller arbetsplatser där personalen tidigt blivit vaccinerade har inte inspekterats.
  • Drygt hälften, 53 procent, av alla inspektionerna ledde till krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
  • Inspektionen är en del av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19.