Arbetsmiljöverket har under våren granskat branscher som är extra utsatta för smittspridning av covid-19. Bland annat 96 butiker, som myndigheten inspekterat via telefon eller videosamtal. Mer än hälften, 54 butiker, fick krav på förbättringar av åtgärderna mot smittspridning.

Inte tänkt till

Arbetsmiljöinspektör Charlotta Håkansson konstaterar att så gott som alla butiker gjort åtgärder som markeringar i golvet, barriärskydd och anslag om maxantal besökare.

– Alla vill göra rätt, men ibland har man inte tänkt till vad som behövs i den egna butiken. Det kan vara skydd som inte gör nytta, till exempel plexiglas som kunden står vid sidan av. Eller butikskedjans centrala riskbedömning som inte har anpassats efter den lokala butiken, säger Charlotta Håkansson.

Trångt i fikarummet

I många butiker ligger fokus på smittrisker vid mötet med kunderna. Men hur trångt sitter man i fikarummet? Vet alla som städar toaletterna hur man gör det smittsäkert? Vilka anställda är i riskgrupp och hur skyddas de? 

Arbetsmiljöverket har i många fall anmärkt på att riskbedömning och åtgärder inte har dokumenterats på rätt sätt. Charlotta Håkansson betonar att åtgärderna mot smittspridning är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Man måste skriva ner vilka risker som finns i den egna verksamheten och vad man har gjort för att åtgärda dem. Det ska arbetsgivaren göra tillsammans med skyddsombudet och personalen.

Fortsätt kämpa

Det är regeringen som gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att under våren granska arbetsmiljön i utsatta branscher där personalen inte kan jobba hemifrån. Även om smittspridningen i dag är lägre, är det enligt Charlotta Håkansson viktigt att fortsätta bekämpa smittrisker på arbetsplatserna.

– Pandemin är inte över än.

Här brast smittskyddet i butik

Några exempel på brister som framkommit vid Arbetsmiljöverkets granskning av butikers åtgärder mot smittspridning. Totalt granskades 96 butiker. 54 av dem fick krav på förbättringar.

Ica Max Kristianstad (januari)
Oklart om man undersökt om det finns anställda i riskgrupp. Säger att det inte finns, men har gravida på plats.
Ett antal arbetstagare har smittats. Arbetsgivaren har inte anmält det till Arbetsmiljöverket och inte vidtagit ytterligare smittskyddsåtgärder.

Jehréns färgcenter Värnamo (maj)
Har inte gjort skriftlig riskbedöming och inte inventerat om det finns anställda i riskgrupp.

Tommy Nillssons måleri, Lycksele (maj)
Företagets riskbedömining tar inte upp riskerna med ventilationen. Anställda som städar toaletterna har inte fått instruktion om hur det görs smittsäkert.

Chilli möbelvaruhus Örebro (juni)
Kan inte beskriva hur man undersökt smittrisker, dokumentation sakas. Anställda saknar kunskap om rutin för anmälning av tillbud vid smittspridning.