Handelsnytt har fått nej på vår begäran att intervjua ABF:s förbundsordförande Helén Petterson om vår granskning. I stället svarar förbundssekreteraren Annica Dahl via mejl.

Finns fler dimensioner

Hon skriver att förbundsledningen aldrig kommenterar individärenden. Hon påpekar att ABF:s avdelningar är egna juridiska personer och att personalen är anställd lokalt.

”I samtliga fall som skildras finns det fler dimensioner än de som lyfts, och parterna har kommit överens i de enskilda fallen. Att det sedan finns personer som är arga eller ledsna är så klart väldigt tråkigt, men vi är också en väldigt stor organisation med många människor”, skriver Annica Dahl.

Delar inte bilden om tystnadskultur

Hon skriver att man inom ABF pratar mycket om fackliga rättigheter och att nyanställda får utbildning av Handels. Förbundsledningen delar inte bilden att det är extra svårt att säga ifrån inom arbetarrörelsen.

”Vi upplever snarare att det överlag är ett fungerande partssamarbete, som i alla andra organisationer – ibland flyter det på, ibland gnisslar det.”

Ibland flyter det på, ibland gnisslar det

Annica Dahl, förbundssekreterare ABF.

På kritiken från Handels att lokala ABF-styrelser lätt manipuleras av starka ombudsmän svarar Annica Dahl: ”ABF följer regelbundet hur vi bäst möter våra medlemsorganisationers behov, och våra lokala styrelser och ombudsmän fortbildas och har ett arbetsgivarstöd.”

De exempel ni lyfter är inte en samlad bild, utan ett antal partsinlagor på konflikter som uppstått på och kring ABF under flera år

Annica Dahl

Sammantaget kan alla händelser ge bilden av ABF som en arbetsgivare med allvarliga problem. Hur ser förbundsledningen på det och hur tänker ni agera?

”De exempel ni lyfter är inte en samlad bild, utan ett antal partsinlagor på konflikter som uppstått på och kring ABF under flera år, och där parterna i samtliga fall nått en lösning. Därför föranleder just den här sammanställningen ingen åtgärd. Men vi är givetvis angelägna om att ständigt utvecklas för att vara en attraktiv arbetsgivare”, skriver Annica Dahl.