Att ringa in svårigheterna på ABF är inte helt enkelt. Det är Ulrika Törn, ombudsman på Handels i Stockholm, den första att medge.

– Det är stort och komplext. Men klart är i alla fall att de är inne i någon slags negativ spiral som går ut  över personalen. ABF är en riktig soppa just nu.

Beter sig som ett aktiebolag

Attityden gentemot de anställda är i alla fall en del av problemet. Håller man inte måttet så ryker man, menar Ulrika Törn.

– Känslan är att ABF beter sig som ett aktiebolag. Om det hade varit en privat arbetsgivare hade det varit en sak. Men nu kommer det från arbetarrörelsen. Det hade man inte förväntat sig.

Den senaste tiden har hon varit med och stöttat och förhandlat i flera känsliga fall kopplade till ABF, däribland i Sannahs ärende. Men också gällande anklagelser om lönediskriminering för förtroendevalda på ABF:s förbundsexpedition samt vid tuffa omorganiseringar på ABF i norra Stockholm.

Har en idé om att man är goda

Jakten på nya inkomstkällor när statsbidragen räknas ner är ytterligare en bidragande orsak till det hårda klimatet, tror hon. Men det handlar också om en daterad självbild.

– Så som de behandlade Sannah, man blir förbannad. Och sorgsen. Generellt är känslan att de inte ville hitta lösningar i det fallet. Det var deras väg eller ingen väg. Samtidigt finns den här idén om att man är så himla goda och bra. Det går inte ihop, säger hon.

Det är deras väg eller ingen väg. Samtidigt finns den här idén om att man är så himla goda och bra. Det går inte ihop

Ulrika Törn, ombudsman på Handels i Stockholm.

En annan pusselbit är den starka lojaliteten som finns gentemot arbetsgivaren. Den finns förvisso överallt, säger Ulrika Törn.

Men som anställd på en idéburen organisation med koppling till arbetarrörelsen blir det ännu tuffare att säga ifrån. Gör man det är känslan att man inte bara sviker ABF – utan en hel rörelse och dess idétradition.

– Man tror ju på idéerna om folkbildning. Det är så man skapar en röd värld. Men det här måste upp till ytan. ABF måste städa upp.

Måste se över organisation och chefsrekryteringar

Tony Karlstedt är mångårig ombudsman i Handels. Under hösten har han drivit ett ärende mot ABF Sydvästra Götaland till Arbetsdomstolen. ABF hävdar att det rör sig om arbetsbrist, medan facket anser att det är påhittat. Han stämmer in i mycket av Ulrika Törns kritik. Enligt honom är ABF en omodern organisation som behöver vädra ut.

De måste se över sin organisation och sitt sätt att rekrytera chefer. Vi lever inte på 1800-talet längre.

Tony Karlstest, ombudsman på Handels

– Det finns mycket större krav i dag på inflytande från de unga som kommer in. Men i stället för att lyssna sätter ABF hårt mot hårt, säger han och fortsätter:

– De har en väldigt gammalmodig struktur där lokala styrelser lätt manipuleras av starka ombudsmän. De måste se över sin organisation och sitt sätt att rekrytera chefer. Vi lever inte på 1800-talet längre.