ABF Botkyrka-Salem har drivit fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Botkyrka i över 40 år. Den 11 februari i år stängdes de sju verksamheter (fritidsklubbar och fritidsgårdar) som ABF drev åt kommunen med några timmars varsel efter beslut av kultur- och fritidsnämndens ordförande. Bakom det drastiska beslutet låg uppgifter om allvarliga missförhållanden i ABF:s drift av verksamheten.

Knark och våld

Den 9 mars offentliggjordes en utredning av saken som kommunen beställt av ett säkerhetsföretag. Rapporten bekräftar kommunens misstankar om att ABF brustit i sitt uppdrag. Rapporten visar bland annat att personer som dömts för allvarliga brott har anställts och tillåtits att arbeta med barn. Allvarliga incidenter med narkotika och våld ska ha inträffat utan att det rapporterats av ledningen. (Se faktaruta.)

– Sammantaget ger det bilden av att det finns allvarliga brister i ABF:s ledningsstruktur. Det påverkar arbetsmiljön och hur man tar ansvar som arbetsgivare, säger Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun till Handelsnytt. 

Inte tagit larm på allvar

Hon anser inte att ledningen för ABF i Botkyrka tagit larmen om missförhållanden på allvar.

– De har lagt fokus på att protestera mot att kommunen agerar, inte på att rätta till problemen, säger Pernilla Vera Jr.

Kommunen har vänt sig till ABF:s förbundsexpedition för att diskutera de allvarliga problemen, men fått beskedet att frågan sköts av ABF:s lokalavdelning.

Felaktigheter och lögn

Christina Zedell, ordförande i ABF Botkyrka-Salem, säger till Handelsnytt att kommunens kritik är orättvis.

– Rapporten är full av felaktigheter och en del är ren lögn. Vi kan förklara allt, men vi har inte fått chansen.

Hon menar att de flesta problemen gäller verksamheten på en av de sju enheterna, nämligen fritidsgården i Alby som finns i kommunens aktivitetshus ”Albys hjärta”.

– Huset ligger nära centrum och drar till sig problem. Vi har i flera år bett kommunen att flytta fritidsverksamheten till en annan plats för att kommunens problem inte ska spilla över på ABF:s verksamheter, säger Christina Zedell.

Håller med

Den hastiga stängningen av fritidsverksamheten på sju enheter riskerar enligt ABF Botkyrka-Salem att leda till uppsägning av ett stort antal anställda. Ulrika Törn, ombudsman på Handels i Stockholm, räknar med att stötta den lokala fackklubben i förhandlingar. Ulrika Törn har tidigare uttalat sig kritiskt i Handelsnytt om ABF som arbetsgivare. Hon vill vara försiktig med att uttala sig i Botkyrka-fallet, men håller med kommunen om att det finns allvarliga brister i ABF:s ledningsstruktur.

– Det verkar uppenbarligen vara så, säger Ulrika Törn.

Brister vid ABF:s fritidsverksamhet
enligt kommunens utredning

  • Personer som är dömda för allvarliga brott har anställts och tillåtits arbeta med barn. Elva av 85 anställda var dömda för brott, bland annat köp av sexuell tjänst.
  • Personer med koppling till kriminell verksamhet har tillåtits vistas i verksamheten.
  • Allvarliga incidenter­ med narkotika och våld har förekommit och i vissa fall inte rapporterats. Personer som bär skottsäkra västar har tillåtits vistas i verksamheten.
  • Ledningspersoner från ABF har dykt upp på arbetsplatsen och tvingat fram påskrift av förändrade anställningskontrakt.
  • Medarbetare har utan förklaring ställts inför nya arbetsvillkor som inneburit minskad lön och sämre arbetstider.
  • ABF har använt kommunala bidrag på fel sätt och utan lov låtit andra verksamheter använda lokalerna.
  • Släktingar och vänner till ledande personer i ABF har rekryterats till verksamheten.

Källa: Botkyrka kommun