Om du har kollektivavtal, jobbar i detaljhandeln och har tilldelats mer kvalificerade arbetsuppgifter har du ett bra läge att tjäna lite extra kosing genom ett så kallat ansvarstillägg.

Det finns inga exakta summor kopplat till olika arbetsuppgifter, därmed är det alltid en tolkningsfråga vad kvalificerade arbetsuppgifter faktiskt är.

Klart är i alla fall att du ska du ta upp frågan med chefen. Ofta ger frukt och grönt-, mejeri-, fisk-, och charkansvar ansvarstillägg. Det gäller ofta även när man är lås- och nyckelansvarig, har beställningsansvar, eller har blivit kassaledare.

Muntliga löften gäller – men det är alltid en god idé att få tillägget inskrivet i anställningsavtalet.

Vad handlar det om för pengar?

Eftersom det inte är reglerat i detalj varierar det. Beroende på arbetsuppgift kan det sträcka sig från en femhundring per månad upp till flera tusen kronor extra. Hör med kollegor eller vänd dig till facket om du är osäker.

Chefen vägrar ge med sig

Eftersom det är en tolkningsfråga vad extra ansvar egentligen är så finns tyvärr inga garantier. Arbetsgivaren kan hävda att uppgiften är något som förväntas av alla. Men har du fått ansvar kring till exempel chark eller frukt- och grön är det ändå att betrakta som standard med ansvarstillägg.

Ring facket, eller visa arbetsgivaren den här artikeln!

Vad händer om man blir sjuk?

Är du sjuk kortare än 15 dagar ska tillägget ingå i den sjuklön du får av arbetsgivaren – alltså 80 procent av den vanliga lönen inklusive tillägget.

Om man är sjuk en längre period ska man efter sjukfrånvaron i regel återgå till den ordinarie tjänsten och ha kvar tillägget.

Ansvarstillägg ska räknas upp

Butiksanställda som har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter ska få lönetillägg med ett fast belopp. Tillägget ska den 1 april 2022 höjas med minst 2,1 procent. Samma höjning ska göras av lokalt överenskomna lönetillägg för anställda inom lager och e-handel.

Detta gäller även i frisöravtalet, även om det där inte finns några procentsatser angivna.