– Det är helt avgörande när det gäller frågor om öppettider, deltider, tillfälliga kontrakt och scheman att vi som förbund genom lokalt förtroendevalda får vara med i samråd i bemanningsplanering. Det handlar om insyn och reell påverkansmöjlighet i planeringen, säger Mathias Pettersson, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning.

Schemat ska planeras varje år

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren en gång per år genomföra övergripande bemanningsplanering i samråd med facket. Även arbetsmiljöaspekter på hur arbetstiderna förläggs ska diskuteras.

I handlingarna till domstolen förklarar H&M varför samråden med facket inte har blivit av. Det beror på allt från att det varit tufft under coronapandemin till chefsbyten och att man haft fel kontaktuppgifter till facket.

Anställda fick ha önskemål

I ett fall påstår arbetsgivaren att samråd skett under två olika datum trots att den fackliga kontaktpersonen varit ledig då och omöjligt kunnat vara där.

H&M försvarar sig också med att anställda fått komma med önskemål om schemat och att ingen klagat. Handels menar att det inte spelar någon roll, eftersom samrådet handlar om frågor på det organisatoriska planet, inte om enskilda personer.

Facket kräver 600 000 kronor

– Allt som oftast finns upparbetade rutiner kring samråd på stora företag som H&M. Att det brister i åtta butiker tycker jag är en förvånansvärt stor omfattning, säger Mathias Pettersson.

Handels kräver i stämningen i Arbetsdomstolen att H&M betalar 75 000 kronor i skadestånd per butik för brott mot kollektivavtalet, totalt 600 000 kronor.

Ansvariga på H&M vill inte ställa upp intervju utan skickar denna kommentar via presstjänsten:

”Vi på H&M månar om våra medarbetare och deras arbetsmiljö, att följa regler och rutiner är för oss som arbetsgivare en självklarhet. Med hänsyn till att detta är en pågående process samt att vi har som generell policy att inte kommentera våra interna processer, avstår vi från att kommentera detta ytterligare.”

Schemat ska planeras

En gång per år ska bemanningsplaneringen för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ser man över öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.