Lyssna

Lyssna noga till instruktioner och följ dem – du ska få veta vilka risker som finns och hur du kan jobba säkert.

Fråga

Våga fråga, ingen fråga är för dum.

Säg till

Om en arbetsuppgift känns för tung eller för svår – säg till arbetsgivaren. Arbetsmiljölagen säger att arbetstagarna ska vara aktiva och påtala brister och risker – och arbetsgivaren har skyldighet att se till att alla, även vikarier, är trygga med sin arbetsuppgift.

Berätta

Händer något tillbud eller något avvikande – som att man slinter med kniven, håller på att välta med motorgräsklipparen eller upplever en människa som hotfull – berätta för chefen.

Larma

Om olyckan, trots alla säkerhetsåtgärder, är framme – kontakta arbetsgivaren.

Källa: Arbetsmiljöverket