De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Flest olyckor sker inom handel, magasinering, omsorg och tillverkning.

– Det är viktigt att arbetsgivarna ger en bra introduktion till alla som är nya på jobbet, vi vet att det minskar risken för olyckor. Det här blir särskilt viktigt i sommar när många ungdomar kommer ut på sina första jobb. Ingen ska behöva bli skadad av sitt arbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande.

251 anmälda olyckor

Varje år anmäls cirka 200 arbetsolyckor bland unga sommarjobbare. Förra sommaren var det något fler. 251 arbetsolyckor anmäldes, där 135 unga män och 116 unga kvinnor skadades så allvarligt att de blev sjukskrivna. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14–19-åringar under juni, juli och augusti.

Så skadas flest sommarjobbare

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland 14–19-åringar i juni, juli, augusti 2017–2021.

• Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material: 209
• Belastningsolycka av lyft, feltramp etc: 182
• Fall av person (till samma nivå eller från höjd): 133
• Förlorad kontroll av handverktyg: 130
• Slagit emot föremål: 83
• Våld eller hot: 42

Många ungdomar sommarjobbar inom butik och lager, restaurang eller omsorg. Det är också här som de flesta råkar ut för olyckor – hemvårdsbiträden, butikssäljare, lagerassistenter, café- och köksbiträden samt truckförare ligger högt i statistiken över anmälda arbetsolyckor bland sommarjobbare. Unga kvinnor anmäler flest arbetsolyckor inom vård och omsorg. Bland unga män är det tillverkning, transport och magasinering som sticker ut.

Truckar och människor

Arbetsolyckor på sommarjobb orsakas, enligt anmälningarna, framför allt av truckar och människor. Typiska exempel är tunga lyft inom omsorgen, som leder till belastningsskador, eller förlorad kontroll av transportmedel, utrustning och verktyg, till exempel knivar.

Här skadas flest sommarjobbare

Mest olycksdrabbade branscher, sommarjobb.

Kvinnor 14–19 år 
(Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017–2021)

• Vård, omsorg och sociala tjänster: 121
• Handel: 98
• Transport och magasinering: 59
• Hotell och restaurang: 48

Män 14–19 år 
(Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i juni, juli och augusti 2017-2021)

• Tillverkning: 110
• Transport och magasinering: 87
• Handel: 85
• Uthyrning fastighetsservice, andra stödtjänster: 76

– Arbetsgivaren behöver ta hänsyn till att sommarjobbare är oerfarna och kan vara ovana vid den utrustning som används, inte vet hur man lyfter på ett säkert sätt och kanske inte vågar fråga om de är osäkra. För de flesta unga innebär sommarjobbet en god erfarenhet, men för dem som råkar illa ut kan det bli en jobbig upplevelse som stannar kvar länge, säger Erna Zelmin.