Chefens jobb

Om arbetsplatsen utgör fara:

 • Använd samma rutiner som vid annat hot och våld.
 • Koppla in säkerhetsavdelningen.
 • Om möjligt, låt den anställda arbeta på en annan geografisk plats eller byta arbetstider.

Det här kan du som kollega göra

 • Våga fråga – lyssna.
 • Om du är orolig för en kollega kan du gå till ditt skyddsombud eller din chef. Det är chefen som har ansvar för arbetsmiljön på jobbet.

När någon berättar

 • Visa empati – tro på det som berättas.
 • Undvik att ge råd.
 • Om du är orolig säg det, men låt personen själv bestämma vad som ska göras.

Signaler att vara uppmärksam på

 • Upprepad korttidsfrånvaro. 
 • Svårigheter att ändra sitt schema.
 • Har svårt att vara med vid aktiviteter utanför arbetstid.
 • Har tät telefonkontakt med partnern under arbetspasset.
 • Nedstämdhet och stressreaktioner.
 • Återkommande blåmärken och andra fysiska skador.

Källor: Jämställdhetsmyndigheten, Värdighetsverket, Sveriges Kommuner och landsting

Utsatt? Här kan du få hjälp

 • Kvinnofridslinjen – ger professionellt stöd till dig som är utsatt eller har utsatts för våld och hot. Telefon:  020-50 50 50.
 • Brottsofferjouren – kan finnas med som stöd vid besök hos exempelvis sjukvård eller socialtjänst. Brottsofferjouren kan också finnas med som stöd i hela rättsprocessen, från anmälan till rättegång.
 • Mansjourer – Exempelvis Uppsala mansjour erbjuder stödsamtal via telefon eller personligt möte efter överenskommelse.
 • Under 26 år? Då kan du vända dig till ungdomsmottagningen. På – umo.se – kan du hitta en mottagning när dig.Här kan du också ta del av andras berättelser.

Visste du att din hemförsäkring kan ge ekonomiskt stöd? Handels hemförsäkring via Folksam ger exempelvis ersättning för merkostnader om du måste lämna ditt hem, överfallsersättning och ersättning för kristerapi (tio besök med en psykolog). Folksam har tystnadsplikt.

Är du våldsam? Här kan du få hjälp

Välj att sluta – är en nationell telefonlinje för dem som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här kan du få prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Även den som är utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende kan ringa hit.