Jag läste insändaren från ”Verksamhetsassistenten” och blev så stolt över att någon äntligen har modet att protestera öppet.

Vi är nog många som delar det uppgivna i att inte bli tagen på allvar och problematiken i att inte ha ett fackförbund att vända sig till.

Handels väljer att inte besvara insändaren med hänvisning till att det berör ett enskilt ärende. Vi är många andra före detta verksamhetsassistenter som såg fram emot ett svar på de organisatoriska delarna och maktstrukturen i allmänhet.

Vi hoppades på en ursäkt och en bestämdhet från förbundsledningen att säkerställa att det här inte händer igen och igen och igen. Tji fick vi.

2014 fick jag förmånen att på heltid jobba med mitt största kall i livet; rättvisan och solidariteten jag som förtroendevald så länge stått upp för.

Med stolta steg klev jag in i vad jag trodde skulle bli drömmen – en anställning som verksamhetsassistent på en avdelning i Handels.

Många delar i mitt arbete var verkligen drömmen – medlemskontakterna, utbildningarna, skolinformationerna och klubbarna! Men organisationen har från början gjort mig både ledsen och förbannad.

Saknar utbildning

Som chef får man här en ombudsman utan fullständig ledarskapsutbildning – i mitt fall en ombudsman vars direktörsmössa kändes större än huvudet den skulle sitta på, likt många arbetsgivare vi möter i vårt jobb.

Man får en chef vars chef också har varit förste ombudsman och som tycks hålla ”de sina” om ryggen och som låter verksamhetsassistenterna påminnas om sin plats i organisationen – längst ner.

Jag fattar, det är såklart svårt att driva ett ärende mot sin egen organisation. Skulle det komma ut hur vi behandlas som anställda skulle ingen arbetsgivare ta en ombudsman på Handels på allvar igen – för vi lever ju inte själva som vi lär.

Men varför ska vi som tror att vi fått drömjobbet tryckas ner så långt i stövlarna att vi börjar tvivla på vårt eget värde? 

Tre frågor

Jag har inget ärende på Handels och har under 2022 äntligen kunnat avsluta min anställning. Därför vore det önskvärt om förbundsledningen ville besvara dessa frågor:

• När ska ni säkerställa att förste ombudsmän genomgår lämplig utbildning med regelbunden uppföljning?

• Hur avser ni lösa problematiken att en anställd verksamhetsassistent inte kan ringa sitt fackförbund när det krisar och konflikter uppstår?

• För oss är ett medlemskap i Handels bara en hyrd plats i medlemsregistret för att smidigt kunna anmäla oss till interna konferenser samt ett sätt att få försäkringar via Folksam. Hur vill förbundsledningen motivera medlemskap utöver detta för verksamhetsassistenter?

Jag har lämnat rörelsen bakom mig och kan verkligen rekommendera det till alla som önskar få livsglädjen tillbaka. Men jag hoppas också i själ och hjärta att det som pågår en dag upphör och att de som får drömjobbet jag fick faktiskt kan behålla det.

Läs Handels svar: ”Alla medlemmar har rätt till fackligt stöd”

Så är Handels organiserat

Handelsanställdas förbund består på central nivå av förbundskontoret i Stockholm, och på lokal nivå av förbundets 19 avdelningar runt om i landet.

På avdelningskontoret jobbar ombudsmän och verksamhetsassistenter (”vassare”).

Ombudsmän är anställda av Handels centralt. De har rätt att förhandla för medlemmarnas räkning.

Verksamhetsassistenter är anställda av respektive avdelning. De arbetar med administrativa uppgifter och utåtriktad verksamhet.

Chefen för avdelningskontoret kallas förste ombudsman.

De anställda i Handels organiseras fackligt på olika sätt. För båda grupperna är Handels både arbetsgivare och facklig organisation. 

Ombudsmännen har en fackklubb som omfattar samtliga ombudsmän på central och lokal nivå. 

Verksamhetsassistenterna har 19 olika arbetsgivare och kan inte ha en gemensam fackklubb. Formellt representeras de fackligt av en ombudsman på den egna avdelningen. Ibland är det rent av förste ombudsmannen, det vill säga verksamhetsassistenternas egen chef. 

Handelsnytt