Självklart har alla medlemmar i Handels rätt till fackligt stöd när det krisar på jobbet. Det gäller så väl verksamhetsassistenter som alla andra medlemsgrupper.  

Med anledning av de synpunkter som förts fram om verksamhetsassistenters rätt till fackligt stöd vill jag förtydliga hur det ser ut med rätten till fackligt stöd för Handels medlemmar.  

Missförstånd och konflikter

Problem kan alltid uppstå på en arbetsplats. Det kan röra sig om allt från missförstånd till faktiska konflikter.

Anna-Karin Lilja, HR-chef på Handels.

När du behöver stöd på din arbetsplats kan du i första hand vända dig till den lokala fackklubben eller ett fackombud i de fall de finns.

Om det inte är möjligt, eller om du av någon anledning inte vill vända dig dit, finns den fackliga rådgivningen tillgänglig för alla medlemmar. Dit kan du vända dig för att få hjälp när problem uppstår.  

Ombudsman från annan avdelning

När det gäller personal på Handels avdelningar har du rätt att bli företrädd av en ombudsman från en annan avdelning. Det beror helt enkelt på att vi vill undvika jävsituationer och för att du som medlem ska känna dig bekväm med din fackliga företrädare.  

Som medlem har du med andra ord rätt att bli företrädd när situationen så kräver. Det finns olika instanser att vända sig till så att du ska vara bekväm med det stödet du får och det finns rutiner för att se till att du får en facklig företrädare från en annan avdelning om du är anställd på Handels.