”Hur ska anställda i Handels våga anmäla missförhållanden när förbundet skyddar chefer och ombudsmän?” Det frågade en verksamhetsassistent som sagt upp sig från en av Handels lokalavdelningar, i en insändare i Handelsnytt i början av sommaren.

Skribenten vittnade om trakasserier och diskriminering, och insändaren följdes av flera samt ett svar från Handels centralt

Insändarna fick en inspektör på Arbetsmiljöverket att reagera och besluta om en inspektion på Handels förbundskontor.
– Om det förekommer kränkande särbehandling så behöver arbetsgivaren åtgärda det. Handels är arbetsgivare som alla andra.

– De behöver också rutiner och handlingsplaner och måste följa arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter, säger Johan Larsson-Hytte, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

Krav att åtgärda brister

En inspektion innebär att en inspektör från Arbetsmiljöverket kommer ut till arbetsplatsen och går igenom arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren får visa och beskriva hur de förebygger risker för skador och sjukdomar i arbetet.

Man går också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det finns brister i arbetsmiljön så ställer Arbetsmiljöverket krav på att de ska åtgärdas. 

– Vårt verktyg är ju arbetsmiljölagen och våra föreskrifter. De gäller för alla arbetsgivare, oavsett om man är ett vanligt företag eller ett fackförbund.

– Alla arbetsgivare ska ha samma rutiner, det är viktigt när det gäller sådant som arbetsbelastning och kränkande särbehandling, säger Johan Larsson-Hytte.   

På Handels förbundskontor kommer kanslichefen Madeleine Harby Samuelsson och huvudskyddsombud att vara med vid inspektionstillfället. 

– Vi välkomnar att de kommer hit. Vi får se vad de säger när vi gått igenom rutiner och handlingsplaner. Om de ger oss några uppgifter eller krav så ska vi naturligtvis följa dem, säger Madeleine Harby Samuelsson. 

”Medarbetare ska bli företrädd på bästa sätt”

Hon vill inte gå in på orsakerna bakom Arbetsmiljöverkets inspektion. Men menar att förbundet har en tydlig organisation med rutiner både för arbetsmiljöarbetet och hur det ska gå till om någon anställd upplever att hen behöver hjälp från facket. 

– Den enskilde medarbetaren, oavsett om den jobbar i handeln, lager eller på Handelsanställdas förbund ska bli företrädd på bästa sätt. Det ska funka att vara både anställd, medlem och bli företrädd av Handels på ett tryggt och rättvist sätt. 

Men är det inte en extra svårighet– att vara anställd på ett förbund som både är ens arbetsgivare och fackliga företrädare?

­– Nej, det ska det inte vara – varje medlem ska få det den behöver. Det är därför vi finns.

­– Vi har tilltro till Arbetsmiljöverket i det här. Jag tror att man alltid måste vara öppen för att det kan komma kritik, och i så fall är det klart att vi ska göra allt som krävs för att åtgärda eventuella brister. Vi vill vara en riktigt bra arbetsplats, säger Madeleine Harby Samuelsson. 

Så är Handels organiserat

  • Handelsanställdas förbund har 19 lokala avdelningar runt om i landet och ett centralt förbundskontor som ligger i Stockholm. 
  • På avdelningskontoren arbetar ombudsmän och verksamhetsassistenter. 
  • Chefen på avdelningskontoret kallas förste ombudsman.
  • Alla ombudsmän är anställda av Handels centralt. Verksamhetsassistenterna är anställda av avdelningarna. 
  • För både verksamhetsassistenter och ombudsmän är Handels både arbetsgivare och fack.
  • Ombudsmännen har en gemensam fackklubb som organiserar alla ombudsmän, både centralt och lokalt. 
  • Verksamhetsassistenterna har 19 olika arbetsgivare och kan inte ha en gemensam fackklubb. De representeras fackligt av en ombudsman på den egna avdelningen. Ibland är det den som är förste ombudsman, som samtidigt är verksamhetsassistenternas chef. Om så är fallet har verksamhetsassistenten rätt att bli företrädd av en annan ombudsman.