Lön på Ica

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

OB på Ica

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag kl. 18.15 – 20.00: 50%
Måndag-fredag efter kl. 20.00: 70%
Lördagar efter kl. 12.00: 100%
Söndagar och helgdagar: 100%

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton.

Lönetillägg på Ica

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och schema på Ica

  • Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.
  • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram i samråd med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Ica

Pensionspengar på Ica

  • Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.
  • Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Facket på Ica

  • I butikerna finns i många fall lokala klubbar eller fackombud.
  • Drygt 475 skyddsombud som arbetar med arbetsmiljöfrågor.
  • Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444.

Källor: Kollektivavtalet med Handels och Svensk Handel (Detaljhandelsavtalet), Handels, Semesterlagen och Ica. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.

Om Ica

Butikerna ägs och drivs av enskilda handlare. Det görs under varumärket Ica. Rätten till varumärket och butiksläget regleras via avtal med Ica Sverige AB.
Det finns runt 1 300 Ica-butiker i Sverige
Ica har anor sedan 1917 men Ica som företag grundades 1938 och den moderna Ica-modellen skapades 1972.