Vad är ett kollektivavtal?

Ett avtal mellan facket och arbetsgivaren om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Till exempel löner, ob-ersättning, arbetstider och ledighet. De flesta kollektivavtal förhandlas på central nivå och då gäller samma regler på alla arbetsplatser med avtal inom en bransch. 

Vilka kollektivavtal finns för medlemmar i Handels?

Handels har drygt 25 kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer. Flest medlemmar berörs de största avtalen mellan Handels och Svensk Handel: Detaljhandelsavtalet och Lager- och e-handelsavtalet. Dessutom finns kollektivavtal för anställda i kooperationen, liksom frisörer och tjänstemän i folkrörelsen.

Hur länge gäller ett kollektivavtal?

Det varierar – oftast mellan ett och tre år. Nuvarande avtal för butiks- och lageranställda gäller i 29 månader från 1 november 2020 till 31 mars 2023.