Januari: Handels och Svensk Handel byter avtalskrav

Den 31 januari växlade Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel avtalskrav. Det betyder att facket och arbetsgivarna lämnade sina krav på hur kollektivavtalen ska förändras till motparten. 

Samtidigt sades det nuvarande kollektivavtalet upp. Det slutar att gälla den 31 mars. 

Februari: Nu förhandlar Handels och Svensk Handel

Till att börja med kommer Handels och Svensk Handel att ha två förhandlingstillfällen i veckan. Facket och arbetsgivarna diskuterar kraven för att nå det gemensamma målet – ett nytt kollektivavtal för anställda i butiker och lager- och e-handel.  

Mars: Flera av Handels kollektivavtal löper ut

Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel fortsätter och blir allt intensivare ju närmare deadline man kommer. Facket och arbetsgivarna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal senast den 31 mars. 

Den 31 mars slutar också flera andra av Handels kollektivavtal att gälla. Det gäller bland annat Frisöravtalet och avtal för tjänstemän inom handeln. De förhandlingarna kommer igång först när Handels och Svensk Handel skrivit under avtalen för detaljhandel och lager- och e-handel. 

April: Nytt kollektivavtal eller konflikt

Nu finns det två vägar: Nytt kollektivavtal för butiker och lager börjar gälla om parterna har kommit överens. Eller – om det inte har gått att enas om ett nytt kollektivavtal kan det bli konflikt.

Det vanligaste konfliktmedlet är strejk. För att en strejk ska vara tillåten måste facket varsla minst 7 arbetsdagar i förväg. 

Handels kan lämna sitt strejkvarsel till motparten, i det här fallet Svensk Handel, tidigast klockan 00.01 den 1 april. Lördag och söndag räknas inte som arbetsdagar. I år inträffar påskhelgen under varseltiden, vilket gör att en eventuell konflikt kan börjas tidigast den 14 april. 

Samtidigt som varslet lämnas till motparten ska det också lämnas till Medlingsinstitutet. Då utses medlare som ska hjälpa parterna att komma överens. 

Varsel om strejk har förekommit ganska ofta, men senast Handels faktiskt strejkade för nya kollektivavtal var 1995.

Dags för frisörer, kooperationen och folkrörelser

När ett nytt avtal är klart, med eller utan stridsåtgärder, fortsätter avtalsrörelsen för Handels. Det blir förhandlingar om kollektivavtal på andra avtalsområden, till exempel kooperationen, frisörer och folkrörelseanställda.