Våren 2022: Delegationer

Handels utser förhandlingsdelegationer. Det är grupper av förtroendevalda medlemmar som ska medverka som bollplank till Handels ledning när avtalen förhandlas fram.

Oktober 2022: Konferenser

Avtalskonferenser i Handels 19 avdelningar. Cirka 1 000 förtroendevalda diskuterar vilka krav Handels ska ställa i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna.

25 oktober 2022: LO-samordning

De 14 fackförbunden i LO bestämmer om de ska driva gemensamma krav i avtalsrörelsen och i så fall vilka.

Om LO-förbunden driver gemensamma krav lovar de att stötta varandra för att få igenom dem i förhandlingarna med respektive arbetsgivare. LO:s styrelse bestämmer nivån på lönekraven.

December 2022: Industrin går först

Fack och arbetsgivare i industrin byter avtalskrav och börjar förhandla. Industrins kollektivavtal blir vägledande för löneökningarna för andra branscher. Man säger att industrin sätter ”märket”.

Januari 2023: Handelns tur

Handels förbundsstyrelse beslutar om fackets avtalskrav. Därefter byter Handels ledning avtalskrav med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Det betyder att facket och arbetsgivarna lämnar sina krav på hur kollektivavtalen ska förändras. Sen börjar förhandlingarna.

1 april 2023

Nya kollektivavtal för butiker och lager börjar gälla – om facket och arbetsgivarna har kommit överens. 

April 2023 och senare

Förhandlingar om kollektivavtal på andra avtalsområden, till exempel kooperationen, frisörer och folkrörelseanställda.

Om avtal inte blir klart

Om det inte finns något nytt avtal när det gamla löper ut kan facket varsla om konflikt för att få igenom sina krav.

Den vanligast formen av konflikt är strejk. Då vägrar de anställda på vissa arbetsplatser att jobba fram tills ett nytt kollektivavtal är klart. Medlare tillkallas för att få facket och arbetsgivarna att enas innan strejk bryter ut.

Varsel om strejk har förekommit ganska ofta, men senast Handels faktiskt strejkade för nya kollektivavtal var 1995.