Hur högt ljud får det vara på en arbetsplats?

Gränsvärdet för buller på en arbetsdag är ett genomsnitt på 85 decibel. Det finns också gränsvärden för hur höga ljud som är tillåtna en kort stund, de ligger på 115 och 135 decibel. 

Hur högt ljud får det vara på ett lagerjobb?

Det är samma regler för ljudnivå på arbetsplatsen, oavsett om det är ett lager, butik eller något annat jobb. Arbetsgivaren måste planera arbetet så att personalen exponeras så lite som möjligt för buller.

Det handlar till exempel om att minska ljudnivån och se till att det finns rätt utrustning som hörselskydd eller skärmar. Det är också viktigt att personalen får tillräckliga pauser och vila från den bullriga miljön. 

Vad säger lagen om buller på jobbet?

Ljudnivå och buller är en del av arbetsmiljön, som styrs av arbetsmiljölagen. I lagen anges inga specifika gränser för hur mycket buller det får vara. Hos Arbetsmiljöverket finns regler och gränsvärden, föreskrifter och information. 

Hur ska jag veta om ljudet är för högt på arbetsplatsen?

Om du själv vill mäta bullernivån på ditt jobb så kan du ladda ner en app till mobiltelefonen från Arbetsmiljöverket. Där finns också en kalkylator där du kan räkna ut hur mycket buller du exponeras för under en dag.

Vad ska jag göra om ljudnivån är för hög på jobbet?

Enligt Arbetsmiljöverket är allt oönskat ljud buller. Men på jobbet är det inte lätt att komma undan. Buller och ljud hör till arbetsmiljön, som enligt lagen är arbetsgivarens ansvar. Det är alltså chefen du ska gå till om du upplever att ljudnivån är för hög.

Du kan också prata med skyddsombudet. Om det inte finns något skyddsombud på ditt jobb kan du vända dig till Handels direkt på telefon 0771-666 444.

Var kan jag ta reda på mer om gränser för skadligt buller?

Arbetsmiljöverkets webbplats av.se finns mycket att läsa om ljudmiljö och buller. Där kan du till exempel ladda ner myndighetens allmänna råd och föreskrifter om buller på jobbet, AFS 2005:16.