I den nio sidor långa skrivelsen räknar Arbetsmiljöverket upp en lång rad åtgärder som Dollarstore ska göra för att förbättra arbetsmiljön i de tre butikerna.

Det handlar främst om brister i den fysiska arbetsmiljön, som riskerar att ge de butiksanställda belastningsskador. Något som Handelsnytt har skrivit om tidigare.  

Arbetsmiljöverkets inspektör Marie Malmquist förklarar att listan på krav blir lång eftersom det handlar om bland annat belastningsergonomi, som är ett komplext område. 

– Så fort man ska göra en riskbedömning utifrån våra krav och det som står i våra föreskrifter så blir det ganska omfattande. Det är inte något konstigt eller ovanligt, utan det handlar om att Dollarstore behöver göra om och göra rätt, säger hon. 

Behöver ta in expert på ergonomi

Nu har Dollarstore redovisat flera dokument om arbetsmiljön, bland annat checklista för introduktion av nyanställda och riskbedömning för belastningsergonomi. Men det räcker inte, anser Arbetsmiljöverket.

– Det är svårt med belastningsergonomi. För det mesta behöver man ta in en utomstående expert, ifall det inte finns en utökad kunskap inom verksamheten. Det finns väldigt olika metoder man kan använda vid undersökning, för att ta ett helhetsgrepp och inte bara titta på exempelvis kassaarbete, säger Marie Malmquist. 

Bakgrunden till Arbetsmiljöverkets granskning är en så kallad 6:6a-anmälan som Handels regionala skyddsombud Emma Lindqvist gjorde i våras.

Vid ett besök i butikerna hade hon bland annat uppmärksammat att personalen plockade varor med hjälp av kundvagnar. 

– Arbetssättet är mig veterligen det samma i alla butiker. Arbetsmiljölagen är tydlig på att man ska ta in den kompetens som behövs för att göra en bedömning av belastningsergonomin. Jag är inte säker på att de hittills har förstått vikten av det, men jag tror att de vill göra rätt, säger hon. 

Butikscheferna måste stöttas

Arbetsmiljöverket anser också att Dollarstore måste göra mer för att stötta butikscheferna i arbetsmiljöarbetet. 

– De har inte fått den stöttning de behöver. De är inga ergonomer utan gör så gott de kan. Det här är ett arbete som tar tid, det måste man förstå. I synnerhet som det rör en bransch med många unga som riskerar att få belastningsskador om de inte får rätt förutsättningar, säger Marie Malmquist.  

Dollarstore svarar i ett mejl till Handelsnytt att de har fortsatt dialog med Arbetsmiljöverket om belastningsergonomin.

– Utifrån det kan vi konstatera att vi behöver genomföra vissa förbättringsåtgärder inom det specifika området, skriver Catja Lövstrand, HR Business partner.

Senast den 15 december måste Dollarstore lämna eventuella synpunkter. Sedan kommer Arbetsmiljöverket fatta ett formellt beslut om kraven och när de ska vara uppfyllda.