Styrelsen för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel består av 19 ledamöter: 18 företagsledare i handelsföretag samt Svensk Handels vd.

De 19 ledamöterna hade förra året en genomsnittlig inkomst av tjänst på 5,9 miljoner kronor, enligt uppgifter från Skatteverket. Det motsvarar en månadslön på 495 000 kronor.

Årslön 18 miljoner

Allra mest tjänade Axfoods vd Klas Balkow med en årslön 2021 på 18 miljoner kronor (plus 7 miljoner i kapitalinkomst). Ändå var det klart mindre än 2020 då hans arbetsinkomst var nära 20 miljoner.

När man räknar med kapitalinkomst överträffas Klas Balkow dock av styrelsekollegan Patrik Hedelin. Han är delägare i riskkapitalbolaget eEquity, som investerat i e-handelsföretag som NA-KD och Zoo.se. Patrik Hedelin drog sammanlagt in närmare 28 miljoner i lön och kapitalöverskott.

Över 40 procent i löneökning

För flera andra styrelseledamöter i Svensk Handel ökade lönen kraftigt mellan 2020 och 2021. I några fall beror det på att de gjort karriär och bytt till ett mer välbetalt jobb. Men även företagsledare som stannat på sin post har haft god löneutveckling.

Kosmetikkedjan Kicks vd Freddy Sobins arbetsinkomst ökade 63 procent till 7,8 miljoner kronor. Möbelkedjan Mios vd Björn Lindblad fick 46 procents löneökning och tjänade hela 11,2 miljoner. Kappahls vd Elisabeth Peregi fick påökt med 45 procent och landade på 6,1 miljoner kronor.

Tjugo gånger mer

Toppcheferna har omkring 20 gånger högre snittinkomst än personalen som sliter på deras butiksgolv. Den genomsnittliga löneinkomsten för en butiksanställd 2021 var 18 300 kronor per månad exklusive ob-tillägg, när man tar hänsyn till arbetstiden.

Uppräknat till heltid är det 26 400 kr/mån. Mellan 2020 och 2021 ökade butiksanställdas löner med 3 procent.

Inför förhandlingarna om nya kollektivavtal 2023 kräver facket extra satsningar på de anställda som tjänar minst, eftersom de är mest utsatta när den höga inflationen fräter ner pengarnas värde. Arbetsgivarna i Svensk Handel har en helt annan syn.

– Lägstalönerna är redan höga i våra avtal. Vi vill inte höja lägstalönerna alls, säger Svensk Handels vd Sofia Larsen i en intervju med Handelsnytt.

Lönsamt jobbyte

Själv tjänade Sofia Larsen förra året 1,4 miljoner kronor i sin dåvarande anställning på Örebro universitet. Jobbytet till vd-posten i Svensk Handel lär ha varit lönsamt. Hennes företrädare som vd, Karin Johansson, drog förra året in det dubbla – 2,8 miljoner.

I Svensk Handels styrelse sitter, förutom organisationens egen vd, inte enbart toppchefer i kedjeföretag. De två enskilda handlare som också är ledamöter spelar i en helt annan löneliga. Blomsterhandlaren Elisabeth Tedestål och Ica-handlaren Magnus Wassen tog ut årslöner på under 800 000 kronor.

Så mycket tjänade toppcheferna i Svensk Handel 2021

Fotnot: Uppgifterna kommer från Skatteverket och avser personernas totala inkomst av tjänst (dvs arbetsinkomst) 2021. Hela summan behöver inte komma från en och samma arbetsgivare. Eventuella kapitalinkomster ingår inte.