– De har gjort ett jättejobb efter inspektionen. Då saknade de rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och hade inte gjort undersökningar eller riskbedömningar. Nu har de tagit tag i det och kommit långt på bara tre månader. Det är väldigt kul att se, säger Johan Larsson-Hytte, arbetsmiljöinspektör, efter återbesöket på Handels förbundskontor. 

Johan Larsson-Hytte, Arbetsmiljöverket.
Johan Larsson-Hytte, Arbetsmiljöverket.

Inspektionen i augusti gjordes efter att Arbetsmiljöverket fått kännedom om kränkningar och brister i arbetsmiljön på Handels lokala avdelningar, bland annat genom insändare i Handelsnytt. Det var framförallt verksamhetsassistenter som vittnade om den dåliga arbetsmiljön.

Efter inspektionen på förbundskontoret var kritiken hård och kraven på förbättringar var omfattande.  ”Ni saknar rutiner i er verksamhet för att arbeta med alla de aktiviteter som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet”, skrev Arbetsmiljöverkets Johan Larsson-Hytte då. 

Arbetsmiljöhandbok på gång

Nu har Handels redovisat en rad åtgärder och dokument till Arbetsmiljöverket. Förbundet har bland annat gjort en medarbetarundersökning med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Den har anställda på både förbundskontoret och de lokala avdelningarna runt om i landet fått svara på. 

Dessutom håller en arbetsmiljöhandbok på att tas fram. Den ska bland annat innehålla rutiner för hur exempelvis riskbedömning och uppföljningar ska gå till. 

­ – Vi har jobbat mycket med arbetsmiljöfrågorna de senaste månaderna. Arbetsmiljöverket påtalade till exempel att vi saknade dokumentation och nedskrivna rutiner. Det har vi kunnat åtgärda nu, tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter, säger Madeleine Harby Samuelsson, kanslichef på Handels förbundskontor. 

Madeleine Harby Samuelsson. Kanslichef Handels.
Madeleine Harby Samuelsson, kanslichef Handels.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

”Gäller att fånga upp de problem som finns”

Frågan om arbetsmiljön för verksamhetsassistenterna har inte behandlats specifikt i det som nu har gjorts. Men Madeleine Harby Samuelsson är tydlig med att Handels ska vara en bra arbetsplats, oavsett var man jobbar. 

– Det gäller att fånga upp de problem som finns på varje enhet eller avdelning. Till exempel vid arbetstoppar – hur ska vi säkerställa att det finns möjlighet till återhämtning?

Våra medarbetare är kompetenta och känner till hur det ska gå till, men cheferna har ett särskilt ansvar att ge förutsättningar för det. Till exempel genom att hjälpa till med prioriteringar. 

Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet och tycker att Handels har gjort ett bra jobb. 

– Det arbete som har gjorts är en bra grund för att fånga upp brister även framåt och hela vägen ut i organisationen, säger Johan Larsson-Hytte på Arbetsmiljöverket.