– Jag tror tyvärr att alla kvinnor, särskilt de som tagit fackliga uppdrag som unga, har upplevt det, säger Suzanne Jensinger, förhandlande ombudsman och ansvarig för diskrimineringsfrågor i Handels. 

Förtroendevalda blir motarbetade oavsett kön. Men det är vanligare bland de som är unga och framför allt de som är kvinnor. Bemötandet kan bli ännu värre när chefen är osäker i sitt ledarskap och otrygg i sin roll. Då slår hen gärna neråt, i stället för att hitta en lösning på problemet, menar Suzanne Jensinger.

Suzanne Jensinger på Handels

– Är det unga kvinnor som är nya på sitt fackliga uppdrag tror jag att en fördomsfull chef tänker att de inte kan veta något. Då kan chefen också bete sig lite tråkigare.

Ett steg mot förändring tror hon kan vara det nybildade nätverket Systerskap i Handels, där hon är med från förbundskontoret. Nätverket är till just för att stärka förtroendevalda kvinnor, och för att få fler kvinnor att ta plats på tunga fackliga uppdrag. 

– Det är viktigt att vi stöttar varandra!

Suzannes tips!

  • Lugn och sansad ger mer än hetsig och arg. Det gäller för alla diskussioner, inte bara i förhandlingar.
  • Be ombudsmannen om hjälp när arbetsgivaren beter sig illa, så att arbetsgivaren blir informerad om vad som gäller. Det måste inte vara inte vara en förhandling för att ombudsmannen ska rycka in.
  • Enligt förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen får arbetsgivare inte motarbeta fackligt arbete. Kräv förhandling och skadestånd om chefen inte ändrar sitt beteende. 
  • Ta ingen skit. Be inte om lov. Ta för dig.