När får jag larma om ett misstänkt brev eller paket?

Det krävs att du misstänker att det finns något i paketet som är brottsligt och kan ge fängelse. Fängelse ska alltså finnas på straffskalan för innehav av det du antar finns i paketet. Det kan exempelvis vara droger, dopingpreparat, vapen eller explosiva ämnen.

Om du däremot tror att det finns tobak i en försändelse som en person under 18 år ska hämta ut så kan du inte bryta tystnadsplikten.

Det är visserligen olagligt att sälja tobak till omyndiga personer, men fängelse finns inte på straffskalan för brottet.

Kan det vara farligt?

Postoperatörer, som Postnord, Bring, Citymail med flera, ska se till att postombud får information och utbildning om vad som gäller. De ska också ha rutiner för hur man gör om man vill larma om ett misstänkt paket.

– Vi tycker inte detta är något man ska bedöma som enskild individ, utan vi vill att postombuden ska prata med sin chef som sedan pratar med vår säkerhetsavdelning eller retail-support så att vi kan hjälpa till från centralt håll. Enskilda postombud ska inte kunna pekas ut, säger Alexis Larsson som är säkerhetschef på Postnord.

Bland annat Ica, Coop och Axfood är ombud åt Postnord.

Hur säkra måste vi vara på att innehållet är olagligt?

 Det ska finnas flera saker som tillsammans gör brevet eller paketet misstänkt. Har paketet gått sönder och det har trillat ut tabletter eller liknande är det en tungt vägande faktor.

Brev eller paket med droger är ofta adresserade till en privatperson och har en klisterlapp i maskinskrift med okänd avsändare.

– Man får absolut inte öppna breven och titta, säger Alexis Larsson på Postnord.

Vilken sorts brev och paket gäller det?

Brev upp till två kilo. Det är alltså för mindre brev och paket som lagen nu har ändrats för att göra det lättare att larma myndigheter om misstänkt olagligt innehåll. För tyngre paket finns ingen tystnadsplikt.

Måste vi kontakta Polisen?

Nej.

Ändringen av lagen ger möjlighet att bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till en brottsbekämpande myndighet som Polisen, men även till exempel till Säkerhetspolisen, Tullverket eller Åklagarmyndigheten.

Men du eller chefen har ingen skyldighet att göra det, bara om en brottsbekämpande myndighet kommer med en begäran.

Postlagen och tystnadsplikten

Tystnadsplikten gäller alla som jobbar för en postoperatör eller ett kurir- eller befordringsföretag, även inhyrd personal eller personal hos en uppdragstagare.

Tystnadsplikten gäller till exempel information om brev, både innehållet och identiteten på den som skickar och den som tar emot brevet.

Postoperatörer ska se till att all personal får information och utbildning om vad som omfattas av tystnadsplikt och när man får bryta tystnadsplikten och lämna information till brottsbekämpande myndigheter.

Postoperatörer ska också se till att det finns rutiner om hur information ska lämnas till brottsbekämpande myndigheter.

Källa: Post- och telestyrelsen