Sedan den 2 januari får postombud och andra som jobbar med brev och paket bryta tystnadsplikten om de misstänker att en försändelse innehåller något brottsligt som kan ge fängelse.

Tanken är att det ska bli lättare för brottsbekämpande myndigheter som Polisen och Tullverket att hindra olaglig handel via post med exempelvis droger, vapen och sprängämnen.

Många postombud har de senaste åren reagerat på paket som de misstänker innehåller narkotika, men inte kunnat kontakta någon myndighet på grund av tystnadsplikten i postlagen. Det har skapat frustration och oro.

Vill inte att anställda ska anmäla

Men Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde anser inte att lagändringen är bra, och tror inte heller den kommer få någon effekt.

– Lagen är tandlös. Jag tror ingen kommer våga anmäla misstänkta brev och paket, det kan ju leda till repressalier från de som håller på med den här olagliga handeln, säger Krister Colde.

Krister Colde
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Han tycker inte att enskilda medarbetare ska göra några anmälningar.

– Det här får absolut inte landa i knät på de anställda. Möjligtvis kan man visa paketet för chefen, och sedan får chefen bestämma hur man ska göra. Men om en anställd låter bli att lämna ut ett paket till någon kan personen råka illa ut. Våra rekommendationer är att lämna ut posten för att slippa repressalier.

Kan leda till ökad risk i butiken

Postnord vill att deras ombud ska prata med sin chef som sedan får ta frågan vidare till Postnords centrala kontor, just för att inte lägga beslut på enskilda individer eller butiker, uppger bolagets säkerhetschef Alexis Larsson.

Alexis Larsson
Alexis Larsson, säkerhetschef på Postnord

Det är en mer rimlig ordning, anser Krister Colde.

– Den som är butiksansvarig måste ha rutiner för vad som gäller. Men jag tror inte butikerna har några rutiner, vi har inte fått någon information om det.

Erica Björkman Lejon, ordförande i Handels avdelning 33, tycker att det behövs mer information för att alla ska känna sig trygga i vad lagändringen innebär.

På hennes arbetsplats Coop i Luleå kommer information att gå ut den närmsta tiden.

– Syftet med lagändringen är gott, men ute i butik kan det tyvärr medföra en ökad risk för den enskilde medarbetaren. Mottagaren av paketet kan i affekt och frustration ge sig på den anställde om det exempelvis innehåller droger, säger Erica Björkman Lejon.

Erica Björkman Lejon, ordförande i Handels avdelning 33
Erica Björkman Lejon, ordförande i Handels avdelning 33

”Galet att lägga ansvar på enskilda medarbetare”

Det är Polisens och Tullverkets sak att förebygga olaglig handel över post, menar Krister Colde.

– Alla verkar vilja lägga ansvaret på den enskilde, men det är ju helt galet. De här sakerna ska inte komma ut i butikerna. Lagstiftningen har kommit till för att Polisen och Tullverket inte klarar sitt jobb. Det är vansinnigt.