Från och med i år har postombud möjlighet att bryta tystnadsplikten och larma myndigheter om de misstänker att innehållet i ett paket eller brev är brottsligt och kan ge fängelse. 

Men Handels tycker inte lagändringen är bra, utan är oroliga att den ska drabba enskilda medarbetare.

De riskerar att utsättas för repressalier från personer som handlar med exempelvis droger över post, enligt Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde som menar att butikerna måste ha rutiner för hur man ska agera enligt den nya lagen.

Mer positiv syn på nya lagen

Nina Jelver, säkerhetschef på branschorganisationen Svensk handel, har en mer positiv syn på lagändringen.

– Många har sett detta, inte minst droger som skickas med post, men inte kunnat agera tidigare, säger Nina Jelver.

Det viktiga för att postombud inte ska utsättas för risker är att handlarna känner till att det inte är något krav att rapportera in misstänkt post, menar hon.

Svensk handel vill liksom Postnord att medarbetare alltid ska gå via sin chef när de upptäcker något misstänkt, och att frågan sedan beslutas om på centralt håll hos postoperatören.

– Så att ombudet inte drabbas på något sätt, utan att det centraliseras, säger Nina Jelver.

Har träffat Postnord

Svensk handel har träffat Postnord för att prata om hur det ska fungera i praktiken.

– Våra medlemmar vill ha handfasta tips och Postnord har gått ut med rutiner inom sina ombudsled.

De andra postoperatörerna har Svensk handel däremot inte haft kontakt med, men Nina Jelver förutsätter att riktlinjerna kommer vara samma för alla postoperatörer.

– Det är de som styr, vi kan inte styra handhavandet. Men vi betonar anonymiteten, vi vill inte att någon enskild ska kunna pekas ut.

Enligt Alexis Larsson, säkerhetschef på Postnord, har företaget dock inte samordnat sig med andra postoperatörer om någon gemensam riktlinje.

– Vi har inte pratat med andra postoperatörer, skriver han i ett mejl.

”Viktigt med gemensamma riktlinjer”

Länsstyrelsen i Västernorrland håller på att ta fram en informationssida som vänder sig till personal hos ombud, brevbärare och terminaler och som ska lanseras i slutet av mars, enligt Nina Jelver.

– Sedan blir den nog inte riktigt så konkret som vi hade önskat.

Kan lagändringen leda till fler risker för medarbetare i handeln?

– Jag hoppas inte det, men det är klart att det alltid finns en risk. Det är därför det är så viktigt att det kommer gemensamma riktlinjer så alla vet hur de ska agera.