På alla arbetsplatser är det chefen som har ansvar för personalens arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. För att klara det måste hen ha rätt utbildning, resurser och befogenheter.

Till exempel kan det behövas en budget för att åtgärda fysiska risker i arbetsmiljön, befogenhet att ta in vikarier när någon anställd är sjukskriven eller att bekosta en arbetsmiljöutbildning.

Regionalt skyddsombud reagerade

Vid en skyddsrond på en Dollarstorebutik upptäckte Ulf Henriksson, regionalt skyddsombud på Handels i Göteborg, att butikschefen inte hade förutsättningar för att klara de krav som lagen ställer.

– Chefen hade ett delegerat ansvar för arbetsmiljön. Men vid besöket i butiken stod det klart att hen inte hade fått resurser för att klara av att leva upp till lagen. Och då kan man inte ha det ansvaret på sig.

– Till exempel blir det inte bra om man får arbetsmiljöansvaret utan att ha fått utbildning, så man vet vad det innebär, säger Ulf Henriksson. 

Vände sig till Arbetsmiljöverket

Efter skyddsronden ville han att Dollarstore skulle tydliggöra hur ansvaret för arbetsmiljön är kopplat till resurser, utbildning och mandat för butikschefen i Göteborg. Han skrev en så kallad 6:6a-anmälan – en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen.

Dollarstore svarade, men Ulf Henriksson tyckte inte att svaret var tillräckligt bra och har därför vänt sig till Arbetsmiljöverket. 

– Jag vill att myndigheten prövar vilka förutsättningar den här chefen har att klara sitt arbetsmiljöansvar. Om de är för dåliga finns det risk att det blir arbetsmiljöproblem som direkt spiller över på personalen, säger Ulf Henriksson.  

”Intressant frågeställning”

Att ett skyddsombud vänder sig till Arbetsmiljöverket för att reda ut vilka resurser en chef har för att klara sitt arbetsmiljöansvar är inte särskilt vanligt. I alla fall inte på Handels områden.

Däremot förekommer det ibland i andra sektorer, exempelvis inom vård och omsorg, förklarar Bengt Andreasson, inspektör på Arbetsmiljöverket. 

– Det är en intressant frågeställning. Men vi har inte börjat behandla ärendet ännu, vi ska ha ett första möte senare i veckan, säger han.

Dollarstore planerar utbildning

Dollarstores HR-chef Maria Tengblad delar inte Handels uppfattning. Hon tycker att butikscheferna i kedjan har tillräckliga resurser och befogenheter för att klara sitt arbetsmiljöansvar. 

– Ja, det anser jag, det är vår ambition. När vi lägger budget för butikerna så finns det resurser för att jobba med arbetsmiljöfrågorna.

– Nu i februari ska alla butiks- och distriktschefer få gå en ledarutbildning med fokus på arbetsmiljö. Dessutom tar vi fram en digital arbetsmiljöhandbok som ska vara tillgänglig för alla. Det ska bli lättare att göra rätt.