– Frågan om deltiderna i handeln och hur vi ska kunna öka sysselsättningsgraden är extra viktig nu. Vi vet att bara så lite som en timme mer i veckan ger stor effekt på årslönen för en butiksanställd, säger Linda Palmetzhofer.

I dag jobbar ungefär 7 av 10 butiksanställda deltid. Många måste hela tiden jaga fler timmar för att få ekonomin att gå ihop. Det är ett tecken på att något är allvarligt fel i branschen, menar Linda Palmetzhofer. 

Svårt att leva på så få timmar

– Man ska kunna leva på sin lön. Tidigare har vi sett att det i USA finns ”working poor”, människor som tvingas ha flera olika jobb för att försörja sig. Nu har vi det i Sverige också, handelsanställda med så få timmar på sina kontrakt att det inte går att leva på, säger hon och fortsätter: 

– Den som bara har väldigt få timmar på sitt anställningskontrakt har små chanser att få banklån, till exempel. Dessutom blir man dubbelt drabbad, eftersom låg lön ger låg pension. Det följer med hela livet, väldigt många fattigpensionärer har jobbat deltid i handeln. 

Allvarligt att H&M hyvlar så mycket

Före jul meddelade H&M att de ska varsla flera hundra i Sverige. Samtidigt vill de minska arbetstiden på många kontrakt, vilket Handelsnytt skrivit om.

Att ett så stort företag som H&M väljer att hyvla så hårt är oroväckande, tycker Linda Palmetzhofer. 

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. En så stor arbetsgivare borde tänka på, och vara rädd om, sin personal. Hyvlingen leder till otrygghet och besvikelse bland medarbetarna. Ett så stort och framgångsrikt företag borde föregå med gott exempel. Nu när de hyvlar så mycket blir det de anställda som får ta smällen, och det är cyniskt. 

Konstruktiva lösningar för fler timmar

I avtalsrörelsen handlar det nu om att hitta konstruktiva lösningar för att öka sysselsättningsgraden, på ett sätt som både arbetsgivare och fack kan gå med på. 

– Vi försöker mejsla fram förslag nu, som vi har med oss i avtalskraven. Vi kanske behöver tänka nytt på flera sätt. I en del andra länder skrivs exempelvis kontraktet upp efter en tid om man jobbar mycket mertid, säger Linda Palmetzhofer.