På avdelning 9 i Växjö har man haft en ovanligt lyckad värvningsvecka med 101 nya medlemmar. Samtidigt pågår ett annat värvarprojekt hos avdelningen ända sedan i oktober – på arabiska och assyriska.

Det är Rudi Shamoun som besöker de stora lagerarbetsplatserna i Småland för att prata med potentiella medlemmar på deras gemensamma modersmål.

Han är själv anställd på Ikeas lager i Torsvik sedan 23 år tillbaka, men är nu tjänstledig och projektanställd av Handels avdelning 9.

695 nya medlemmar på en vecka

Handels traditionsenliga värvarvecka 6 har passerat och 695 personer gick med i facket under veckan, vilket är nära rekordresultatet 713 som värvades på en vecka år 2020.

De som inte har svenska som modersmål ställer lite annorlunda frågor än de som har det, berättar Rudi Shamoun. Det kan vara frågor som ”Vad har vi för nytta av det här?”, ”Vad kan jag få för hjälp” eller ”Vad ingår i ett medlemskap?”

Laith, Faris, Ashor och Sargon får information av Rudi Shamoun. ”Det är ett viktigt jobb att utbilda våra medlemmar så de vet vad medlemskapet handlar om. Jag vill inte att folk bara ska betala och inte veta för vad”, säger Rudi Shamoun

– I våra hemländer hade vi inte fungerande fackförbund. När de sedan här får höra talas om facket blir de nyfikna och undrar vad det är, medan de svensktalande ofta redan vet vad ett fack är, säger Rudi Shamoun.

Riskerar utsatthet utan kunskap om kollektivavtalet

Målet är att fram till juni 2023 ha värvat och utbildat 75 medlemmar på arabiska. Men redan vid årsskiftet kunde avdelningen ana att målet kommer att passeras.

Under projektets första två månader gick 59 smålänningar med i Handels, varav 39 värvats direkt vid Rudi Shamouns besök.

– De flesta är glada, tacksamma och nöjda över att träffa mig och få information på sitt språk. När jag kom till Sverige för 32 år sedan var det inte lätt för mig heller. Det är klart att det underlättar när man pratar samma språk.

Sefo är en av alla på Ikeas centrallager som lärt sig mer om Handels av Rudi Shamoun.

Att komma till en ny kultur och dessutom lära sig om arbetsmiljölagen och kollektivavtalet på ett språk som man inte helt behärskar kan vara en utmaning.

Rudi Shamouns har med egna ögon sett att man kan bli utsatt och utnyttjad på arbetsmarknaden när man inte har koll på sina skyldigheter och rättigheter. 

– Vi har skyldigheter och rättigheter på våra arbetsplatser. Därför är det viktigt att känna till kollektivavtalet och lagarna som vi är berörda av. Annars vet man inte hur man ska göra, försvara sig eller gå till väga. Därför är det viktigt att få dem förklarade på ett språk man verkligen förstår, säger Rudi Shamoun.

Gav nya insikter

I samband med inträdet i Handels erbjuder Avdelning 9 kurserna Mitt avtal och Mina försäkringar på arabiska. Rudi Shamoun och verksamhetsassistenten Giselle Iskandar har översatt kurserna och håller i utbildningarna tillsammans.

Det första tillfället var i februari och två till är planerade i mars och april.

Utbildning, handels, facket, arbetsmiljö, arbetsrätt
Verksamhetsassistenten Giselle Iskandar har översatt Handels fackliga kurser och utbildar medlemmar på arabiska.

Janet Mikhael är en av kursdeltagarna på årets första tillfälle. Hon jobbar på Elgigantens lager i Torsvik, Jönköping och har varit medlem i 12 år. Under kurstillfället upptäckte hon mycket som hon önskar att hon vetat om tidigare.

– Jag har varit på en kurs på svenska. Men det är svårt. Det är speciella ord och jag måste översätta allt. Då hoppar man över punkter. Nu pratar vi på arabiska och de förklarar för oss på rätt sätt. Jag kan fråga saker, säger Janet Mikhael.

Bland annat lärde hon sig om regler om arbetsskador, lön och betald ledighet, som permission vid begravning.

– Nu vet jag att jag får klaga på orättvisor på arbetsplatsen och att de på Handels kan hjälpa mig om de ansvariga på jobbet inte förstår. Det är jättebra. Nu förstår jag vad rättvisa faktiskt betyder, säger Janet Mikhael.

Janet Mikhael lär sig massor under kursen Mitt avtal på arabiska. ”Nu vet jag att jag får klaga på orättvisor på arbetsplatsen och att de på Handels kan hjälpa mig om de ansvariga på jobbet inte förstår. Det är jättebra.”