Det nya systemet för handläggning lanserades i slutet av 2022. Då hade arbetet pågått i sju år. Systemet skulle göra handläggningen mer enhetlig och effektiv. Men har i stället lett till frustration hos anställda och längre väntetider, vilket Hotellrevyn var först att rapportera om. 

A-kassan vill kunna ge snabb hjälp

På Handels a-kassa har mer klick, mer scrollande och svårigheten att få en snabb överblick skapat en frustration hos de anställda.

– De vill ju kunna ge snabb hjälp och systemet är inte helt hjälpande just nu. Vissa delar har blivit effektivare, medan andra behöver förbättras. Vi uppmuntrar våra anställda att röra på sig oftare och göra det bästa av situationen tills alla barnsjukdomar som är vanligt vid systembyten är åtgärdade, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels A-kassa.

Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels a-kassa.

Fler i handeln söker a-kassa

Det är inte bara systembytet som skapat mer jobb för de anställda och gjort att väntetiderna på a-kassorna ökat.

I december låg systemet nere en vecka efter att it-företaget som sköter driftsystemet utsatts för en cyberattack. På Handels a-kassa sökte också fler än vanligt ersättning i början av året.

– Trycket på oss blev väldigt högt i ett läge där vi arbetade för att komma ned i köerna efter cybersäkerhetsattacken och samtidigt bli mer erfarna i det nya systemet, säger Kim Sandberg.

A-kassans regelverk bakom väntiderna

Tomas Eriksson, är kanslichef på Sveriges a-kassor som äger och utvecklar kassornas handläggningssystem. Han säger till Hotell Revyn att det pågår ett intensivt arbete för att förbättra systemet. Problemen beror bland annat på a-kassornas omfattande regerverk.

Långa väntetider granskas av IAF

I början av året var väntetiden på Handels a-kassa uppe i fem veckor. I dag är den runt 4 veckor. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ska en ansökan ta runt två till tre veckor. Blir väntetiden längre än fyra veckor kan de starta ett tillsynsärende. I dag driver IAF fyra sådana ärenden. Handels a-kassa är inte en av dem. Totalt finns det 24 a-kassor.