Hur påverkas a-kassan när min tjänst hyvlas?

 • Det beror på när du söker a-kassa.
 • Söker du direkt påverkas den inte.
 • Väntar du med att söka kan ersättningen påverkas rejält. Du kan till och med riskera att inte ha rätt till a-kassa.

Varför söka a-kassa direkt när tjänsten hyvlas?

Rätten till a-kassa och nivån på ersättningen hänger bland annat ihop med hur mycket du jobbat och vilken lön du haft under den så kallade kvalifikationstiden.

Ju färre timmar du jobbat och ju lägre lön du haft desto lägre ersättning. Söker du a-kassa efter att ha arbetat få timmar under en lång period riskerar du att inte ha rätt till a-kassa alls.

GLÖM INTE att anmäla dig på arbetsförmedlingen. Kvalifikationstiden utgår från detta datum.

Rätt till a-kassa på de timmar som hyvlats bort?

 • Ja, du kan ha rätt till a-kassa på de timmar du har förlorat. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att ha rätt till a-kassa.
 • Hur mycket du får beror på lön och/eller arbetad tid. De första hundra dagarna kan du som mest få 1 200 kronor per dag före skatt. Därefter kan du som mest få 1 000 kronor. Lägsta belopp är 255 kronor.
 • Hur många dagar per vecka du kan få ersättning för beror på hur mycket du har jobbat under kvalifikationstiden och hur många timmar i veckan du är arbetslös.
  EXEMPEL: Du har jobbat 20 timmar i veckan och får din tjänst hyvlad till fem timmar i veckan. Du är alltså arbetslös 15 timmar i veckan. Det kan ge dig rätt till 3,5 ersättningsdagar i veckan.
 • Du kan få ersättning i 60 veckor när du arbetar samtidigt som du har a-kassa.

Blir uppsagd och helt arbetslös efter hyvlingen

Om du sökte och fick a-kassa när din tjänsts hyvlades:

 • Ingenting händer med ersättningsnivån per dag. Den är densamma.
 • Du kan däremot få a-kassa under flera dagar om du är helt arbetslös. Du kan alltså fortsätta få a-kassa efter 60 veckor. Du kan få ersättning i 300 dagar, 450 dagar om du har barn under 18 år.

Om du inte sökte a-kassa när din tjänst hyvlades:

 • Du riskerar att inte ha rätt till a-kassa.
 • För att ha rätt till a-kassa måste ha arbetat ett visst antal timmar under kvalifikationstiden. Den som i snitt har arbetat mindre än 17 timmar i veckan riskerar att inte ha arbetat tillräckligt mycket (Arbetsvillkoret). A-kassan tittar dock inte på timmar i veckan, utan på om det under kvalifikationstiden finns minst sex månader med tillräckligt mycket arbete.
 • Du får mindre pengar, eftersom nivån på ersättningen bland annat beror på lön och/eller arbetad tid. Du kan också bara få a-kassa för den tid som du jobbat. Har du i snitt jobbat 20 timmar i veckan baseras din a-kassa på det, även om du söker heltidsjobb.
 • Du kan få ersättning i 300 dagar, 450 dagar om du har barn under 18 år.

För få veta vad som gäller just dig kontakta Handels a-kassa 0771 666 444.