Två döda, två skadade och ett tjugotal avlossade skott. Det var vid 18-tiden i lördags som Farsta centrum förvandlades till en brottsplats. Precis vid ingången till tunnelbanan, alldeles i närheten av Pressbyrån, skedde masskjutningen. 

De flesta butikerna hade just stängt och många butiksanställda befann sig i området. 

– Vi har fått samtal från medlemmar som jobbar i butikerna i centrum. De är skärrade och oroliga. Någon hade varit i närheten och sett allt som hände, men sedan inte känt stöd från arbetsgivaren, berättar Claes Larsson på Handels fackliga rådgivning. 

Arbetsgivare behöver ha bättre beredskap

När något så allvarligt som en skjutning händer nära en arbetsplats så är det arbetsgivaren som har ansvar för att personalen känner sig trygg. Det gäller även om dådet inte är riktat direkt mot butiken eller de som jobbar där.

Men Claes Larsson på Handels upplever att många arbetsgivare inte förstår sitt ansvar. 

– Krishanteringen finns inte på plats, som vid rån till exempel. Arbetsgivaren behöver också ha beredskapsplaner för större händelser, som terrordådet på Drottninggatan, mordet på Emporia och nu i Farsta. 

Även Krister Colde, som är arbetsmiljöombudsman på Handels, understryker arbetsgivares ansvar. De bör till exempel rapportera allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Samtidigt är det svårt att ha en handlingsplan för alla händelser, menar han. 

– När det gäller sådant som händer utanför butiken så måste man som anställd tala om för chefen om man känner sig otrygg eller mår dåligt. Man har rätt att få stöd, säger han. 

Försäkring och krisstöd ingår i kollektivavtal

I Handels största kollektivavtal, detaljhandelsavtalet, ingår en försäkring som täcker ersättning för trauma efter rån eller överfall inne i butiker.

Krister Colde och Handels tycker att arbetsgivare ska använda sig av den även vid händelser som den i Farsta. 

– I försäkringen ingår professionellt krisstöd för personalen, till exempel samtal med kurator eller psykolog, upp till tio gånger. Den borde utnyttjas mer, men jag tror att många arbetsgivare inte känner till att den finns. I butikerna är det ju butikscheferna som har arbetsmiljöansvaret och många av dem har inte koll på det.

Lokala facket: Viktigt visa att vi finns

Under veckan har Handels Stockholmsavdelning besökt butikerna i Farsta centrum för att informera de anställda om vilket stöd de har rätt till. 

– Vi tycker att det är viktigt att agera, att visa att vi finns. Så vi är där och delar ut skriftlig information på arbetsplatserna och kollar läget med de anställda, säger Jimmy Ekman, förste ombudsman på Stockholmsavdelningen. 

Hittills har de hunnit besöka omkring 20 butiker.

– Folk är skärrade i olika grad, men ingen av personerna vi mött ser något direkt behov av krisstöd just nu. Några utrycker oro över framtida ensamarbete. Alla är väldigt tacksamma för besöken. Nu kommer besöken att följas upp av regionala skyddsombud, säger Jimmy Ekman.

Har du varit med om en traumatisk händelse på jobbet?

  • Kontakta din arbetsgivare och tala om ifall du mår dåligt. 
  • Säg att du behöver professionellt krisstöd – om arbetsgivaren har kollektivavtal så finns det en sådan försäkring och då blir det inte någon kostnad för företaget. 
  • Om du inte får det stöd du behöver – kontakta Handels fackliga rådgivning på 0771–666 444