– Det är grunden för din anställning som visar vad du och arbetsgivaren har kommit överens om, säger Claes Larsson, chef på Handels fackliga rådgivning Handels Direkt.

På anställningsavtalet ska framgå vilken lön arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om. Men här går det ofta lite för fort, tycker Claes Larsson. Han berättar att medlemmar ofta skriver under anställningsavtalet först och därefter kollar med facket vilken lön och vilka villkor som är rimliga i branschen.

– Det är mycket bättre att göra tvärt om, att först prata med oss och sedan skriva under. Då kan vi hjälpa till med lönestatistik så att personen hamnar rätt lönemässigt från början, säger han.

Att arbeta utan anställningsavtal är ingenting han rekommenderar. Lagen om anställningsskydd slår visserligen fast att den som saknar ett avtal automatisk blir tillsvidareanställd, men det kan skapa problem både för den enskilde och för arbetsgivaren, förklarar Claes Larsson:

– Mitt råd är att du ska ett anställningsavtal påskrivet och klart innan du börjar din anställning.

 Varför är det viktigt att jag får ett anställningsavtal?

Det är en trygghet för dig att ni tydligt skriver ner till exempel vad du ska göra, arbetstider och lön. På så sätt kan framtida oklarheter och tvister undvikas.

Vad ska anställningsavtalet innehålla?

Ditt namn, personnummer, arbetsgivarens namn, adress och organisationsnummer. Det ska framgå vilka arbetsuppgifter du har, uppsägningstid, överenskommen branschvana och anställningsform.

Om din anställning är tidsbegränsad ska det finnas ett start- och slutdatum. Dessutom ska din arbetstid finnas med, vilket kollektivavtal som gäller och naturligtvis den lön ni kommit överens om.

Vad ska jag göra om jag inte får något anställningsavtal?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att få ett skriftligt anställningsavtal även om ett muntligt avtal också är juridiskt giltigt. Rådet är dock att säga till din arbetsgivare att du vill ha och har rätt till ett skriftligt avtal.

Måste jag skriva under anställningsavtalet direkt?

Nej, du har rätt att i lugn och ro läsa igenom avtalet. Om något inte stämmer med det som du och arbetsgivaren muntligen har diskuterat så finns möjligheten att justera det innan ni båda skriver under.

När ska jag få mitt anställningsavtal? 

Enligt kollektivavtal i branschen vid tillträdandet av tjänsten, men senast en månad efter att du börjar din anställning.

Kan jag bryta mitt anställningsavtal?

Ja, under vissa omständigheter. Om arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åtaganden mot dig i anställningen har du rätt att bryta avtalet. Till exempel om du inte har fått lön för den tid du har arbetat.

Om arbetsgivaren säger att de inte har något anställningsavtal?

Ta fram ett på egen hand. På Handels hemsida finns en mall för anställningsavtal som du kan använda. Sök efter ”mall anställningsavtal”.

Vart vänder jag mig med frågor om anställningsavtal?

Om det finns en Handelsklubb på ditt jobb kan du börja med att prata med dem. Handels Direkt, förbundets fackliga rådgivning, kan också svara på dina frågor. Nås på telefon 0771-666 444.