Är man sjuk ska man vara hemma och är man frisk ska man vara på jobbet. Självklart, kan tyckas, men så ser inte verkligheten ut för många av Handels medlemmar.

Det framgår av förbundets nya rapport Sjuk på jobbet som bygger på en enkätundersökning om arbetsmiljö som gjordes under våren 2022.

– Undersökningen gäller pandemiperioden och då hade tre av fyra medlemmar gått till jobbet när de var sjuka. Vi kan nog anta att sjuknärvaron är ännu högre i dag, säger Cecilia Berggren, utredare på Handels och ansvarig för rapporten.

Har inte råd att vara sjukskrivna

42 procent ”Jag vill inte belasta mina arbetskamrater”

Två förklaringar till den höga sjuknärvaron sticker ut bland dem som har svarat på enkäten. ”Jag vill inte belasta mina arbetskamrater”, uppger 42 procent. ”Jag har inte råd att vara sjukskriven”, svarar 40 procent. 

40 procent ”Jag har inte råd att vara sjukskriven”

– Den siffran är nästan dubbelt så hög som för arbetsmarknaden som helhet. Många av Handels medlemmar har låga inkomster, hyvlade kontrakt och ofrivilliga deltider. Då är det inte konstigt att man går sjuk till jobbet för att inte förlora pengar. Därför måste karensavdraget slopas och ersättningen vid sjukdom höjas, säger Cecilia Berggren.

Sjuknärvaro är skadligt på flera sätt, påpekar hon. För den enskilde innebär det ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Det kan i sin tur leda till långa sjukskrivningar som innebär kostnader både för företagen och samhället.

”Arbetsgivare ska inte pressa”

Så hur skapas ett klimat där det är självklart att stanna hemma och återhämta sig när man är krasslig? Cecilia Berggren betonar arbetsgivarnas ansvar, i stället för att stigmatisera sjukfrånvaro måste man underlätta för de anställda att ta rätt beslut när näsan rinner och temperaturen stiger.

– En grundläggande sak är långsiktig bemanningsplanering och en hög grundbemanning så att det inte blir kaos så fort någon blir sjuk. Arbetsgivarna måste vara tydliga med vad som gäller och inte pressa folk. Är man sjuk ska man vara hemma tills man är frisk, säger hon.

Sjuk på jobbet

Rapporten ”Sjuk på jobbet” bygger på en enkätundersökning som besvarats av 3 774 Handelsmedlemmar (15 procent svarsfrekvens) som arbetar i butik, på lager- och e-handel, till bemanningsanställda, tjänstemän och anställda inom hår- och skönhetsvård. För att resultaten ska bli representativa har svaren viktats utifrån kön, ålder och bransch.

Läs Linda Palmetzhofer, Handels ordförande debatt i Arbetet.