Det finskägda byggvaruhuset K-Rauta ska avsluta sin verksamhet i Sverige. Ägarenkoncernen Kesko har beslutat att all verksamhet framöver ska bedrivas under varuhuset K-byggs flagg.

Det betyder att sju av de sammanlagt 16 K-Rauta-varuhusen kommer att slå igen. Övriga nio varuhus ska förvandlas till K-bygg-butiker.

200-300 anställda på K-Rauta påverkas

Omstruktureringen, som kommer ske successivt under 2024, påverkar cirka 200–300 anställda. De lokala förhandlingarna om vilka som kommer att sägas upp respektive omplaceras är ännu inte avslutade.

Hittills har dock företaget visat att man tar situationen och de anställdas oro på allvar, konstaterar Jens Lindström, ombudsman på Handels förhandlingsenhet:

– Om man jämför med till exempel H&M så är det stor skillnad. Kesko Sverige har gjort en riskbedömning och har tidsplaneringen klar, säger han.

Butikschefer utbildas i svåra samtal

Ledningen har också förutsett att svåra samtal kommer behöva hållas och förberett sig på det genom att utbilda butikscheferna.

– Det är en insats som visar på en genomtänkt strategi. I stället för att folk ska gå oroliga med sina frågor och funderingar, så försöker företaget förbereda både butikscheferna och de anställda, säger Jens Lindström.

Han får medhåll av Maria Dahl, ombudsman på Handels i Växjö, en av de sju orter där K-Rauta-varuhuset läggs ned:

– Det är naturligtvis jättetråkigt, men arbetsgivaren har skött det snyggt. De har till exempel kopplat in omställningsföretaget Trygghetsfonden TSL och hjälp oss att ordna ett möte där medlemmarna kunde få svar på sina frågor, säger Maria Dahl.