På arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas skyddsombud. Skyddsombud är de anställdas representanter i arbetsmiljöarbetet.

Enligt lag utses skyddsombud av facket om sådant finns på arbetsplatsen.

Regeringen har i höst gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag till hur fler ska vilja bli skyddsombud – oavsett om de är medlemmar i facket eller inte.

Fel väg

Handels ordförande Linda Palmetzhofer tycker det är bra att regeringen vill se fler skyddsombud.

Men att lösa upp kopplingen till facket är fel väg att gå, menar hon.

– Jag ser stora risker med en sådan nyordning. Som skyddsombud är det viktigt att ha den fackliga organisationen i ryggen för att våga säga till arbetsgivaren vad som behöver åtgärdas, säger Linda Palmetzhofer.

Allvarligt hot

Ett aktuellt exempel är det regionala skyddsombud som nyligen lade skyddsstopp på en butik i Borlänge som utsatts för allvarligt hot från den gängkriminella miljön.

Butiken hölls av säkerhetsskäl stängd i en vecka.

Den fackliga uppbackningen är enligt Linda Palmetzhofer en nödvändig förutsättning.

– Det hade varit ganska omöjligt för skyddsombudet att ta det beslutet utan en stor facklig organisation bakom sig. Risken skulle bli för stor. Och om det inte är facket som har utsett skyddsombudet – vem är det då hen företräder? Det blir oklart.

4 000

skyddsombud, lite drygt, finns i dag i Handels. Det är något fler än för tio år sedan.

Trygga anställningar

I uppdraget till Arbetsmiljöverket ingår inte att föreslå lagändringar, så det formella regelverket ser just nu inte ut att ändras.

Flera företrädare för LO-facken har dock varnat för att utredningen är ett första steg som kan följas av fler.

Linda Palmetzhofer hoppas att regeringen ser att det finns bättre sätt att få fler att vilja bli skyddsombud.

– Det bästa är att skapa trygga anställningar. Som skyddsombud kan man ibland behöva vara obekväm. Om din anställning är otrygg vill du inte vara den som är obekväm.

Dialog med fack

Arbetsmiljöverkets uppdrag ska redovisas i april 2024.

Verket ska enligt uppdraget ha dialog med fack och arbetsgivare. Linda Palmetzhofer hoppas att regeringen ska ta till sig fackets synpunkter.

– Jag hoppas de tänker till och tänker rätt.

Biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) vill lugna dem som tror att facket kommer att försvagas.

–  Regeringen har gett uppdraget till Arbetsmiljöverket för att få fler att engagera sig som skyddsombud. Uppdraget ska utföras inom ramen för gällande författningar och innebär ingen försämring av arbetstagarorganisationernas rätt att utse skyddsombud. Att få fler att engagera sig som lokala skyddsombud är viktigt och det är just därför som detta uppdrag har getts, säger Paulina Brandberg i ett uttalande till Handelsnytt.